REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SPITALULUI DE BOLI CRONICE “DOMUS MED”

Nr. 101/23.12.2022

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SPITALULUI DE BOLI CRONICE “DOMUS MED”

 

APROBAT PRIN DECIZIA NR. 102/23.12.2022

 

 

CUPRINS

CAPITOLUL

 

DENUMIRE

PAGINA

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

3

CAPITOLUL II

ORGANIZARE

4

CAPITOLUL III

OBIECTIVE  SI ATRIBUŢII SPITAL BOLI CRONICE “DOMUS MED”

8

CAPITOLUL IV

CONDUCERE:

– Reprezentant legal

– Director General

– Director Medical

– Asistent sef

– Comitet Director

– Consiliul Medical

– Consiliul Etic

– Comisii de specialitate

11

CAPITOLUL V

SERVICIUL DE PRIMIRE SI EXTERNARE A BOLNAVILOR

30

CAPITOLUL VI

SECTII CU PATURI

Compartiment Boli Cronice

– Compartiment Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie

34

CAPITOLUL VII

SERVICII TEHNICO-MEDICALE SI DE TRATAMENT

– Sali de tratamente

– Punct de recoltare probe biologice

– Sterilizare

56

CAPITOLUL VIII

SERVICIUL DE INVESTIGATII – EXPLORARI FUNCTIONALE

59

CAPITOLUL IX

COMPARTIMENT DE PREVENIRE SI CONTROL A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE (CPIAAM)

59

CAPITOLUL X

SERVICII/BIROURI/COMPARTIMENTE TEHNICO-ADMINISTRATIVE:

– Biroul de management al calitatii serviciilor medicale

– Financiar, Economic, Contabilitate

– IT

– Juridic

– Serviciul Raportare, contractare, statistica medicala

– TEHNIC/RSVTI

62

CAPITOLUL XI

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PACIENTILOR

68

CAPITOLUL XII

OBLIGAȚIA PERSONALULUI MEDICAL DE OBȚINERE A CONSIMȚĂMÂNTULUI INFORMAT

71

CAPITOLUL XII

SANCȚIUNI PENTRU NERESPECTAREA PROCEDURILOR ȘI PROTOCOALELOR DE PREVENIRE ȘI LIMITARE A IAAM

72

CAPITOLUL XIV

RĂSPUNDEREA CIVILĂ A UNITĂŢII ŞI A PERSONALULUI MEDICO-SANITAR CONTRACTUAL ÎN FURNIZAREA

DE SERVICII MEDICALE

74

CAPITOLUL XV

FINANTAREA SPITALULUI DE BOLI CRONICE “DOMUS MED”

76

CAPITOLUL XVI

DISPOZITII FINALE

77

 

 

 

 

 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

Art. 1. Prezentul regulament a fost intocmit cu respectarea prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii modificata si completata, OUG nr. 48/02.06.2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii in vederea descentralizarii, OMSP nr. 921/27.07.2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul Spitalului de Boli Cronice “Domus Med”, OMS nr. 1502/29.12.2016 pentru aprobarea componentei si a atributiilor consiliului de etica ce functioneaza in cadrul spitalului, Ordinul nr. 1096/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, OMSP nr. 1101/07.10.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare.

Art. 2. Spitalul de Boli Cronice “Domus Med” este unitate sanitară privata cu paturi, care asigură asistenţă medicală – spitalizare continua, funcționând în baza O.G. 124/1998, Legii nr. 31/1990, specific Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, avand sediul social in Bucuresti, Sector 3, strada Vitioara, nr. 39 E, camera 1 parter, avand punctul de lucru in judetul Olt, localitatea Piatra-Olt, strada Traian nr. 89.

Art. 3. Spitalul de Boli Cronice “Domus Med” organizează, îndrumă, controlează şi evaluează activitatea sanitară, militând pentru organizarea dezvoltării economice și sociale în favoarea sănătăţii şi creşterii calităţii vieţii.

În acest scop:

 1. a) Acţionează şi răspunde pentru implementarea reformei în domeniul serviciilor medicale în funcţie de obiectivele prioritare ale acesteia.
 2. b) Identifică şi ierarhizează problemele de sănătate în funcţie de importanţă, frecvenţă, gravitate, consumul medical şi impactul social al problemelor de sănătate şi de asistenţă medicală din zona arondata si nu numai.
 3. c) Asigură şi răspunde de realizarea execuţiei bugetare potrivit fondurilor alocate de către Casa de Asigurări de Sănătate Olt.
 4. d) Asigură monitorizarea şi evaluarea acţiunilor şi serviciilor de sănătate prin raportări către DSP, conform legii.

Art. 4. Prezentul Regulament stabileşte atribuţiile personalului încadrat precum şi regulile de disciplină şi răspundere disciplinară care se aplică acestuia indiferent de durata contractului de muncă/contracte de prestari servicii medicale celor care lucrează în cadrul spitalului.

Art. 5. Relaţiile de muncă sunt reglementate de Codul Muncii aprobat prin Legea nr.53/2003 privind Codul muncii cu modificările ulterioare.

Art.6. Veniturile proprii ale spitalului provin din sumele încasate pentru serviciile medicale furnizate pe bază de contracte încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Olt.

Art. 7. Valorile pe care se bazează Spitalul de Boli Cronice “Domus Med”:

 

Calitate: Practicăm medicina la cele mai înalte standarde ale calitătii, punem mare pret pe profesionalismul si pregătirea medicilor si al tuturor angajatilor nostri si pe dotarea corespunzătoare a spitalului.

Atasament: Suntem sensibili fată de starea emotională atât a pacientilor cât si a salariatilor nostri. Promovăm o atmosferă familială atât prin comportamentul personalului cât si prin confortul asigurat pacientilor sau conditiilor de muncă asigurate angajatilor.

Echipa: Ne respectăm si pretuim colegii si muncim împreună pentru a ne dezvolta si pentru a oferi servicii de calitate pacientilor nostri.

Valoare: Maximizăm importanta calitătii serviciilor oferite în strictă concordantă cu gradul de satisfactie al pacientilor nostri.

Încredere:  Promovăm comunicarea deschisă ca fiind cea mai bună cale către servicii medicale de calitate si încurajăm pacientii să ne comunice nevoile lor astfel încât să le putem îndeplini asteptările. Rezultatele obtinute depind si de încrederea pacientului că va fi ascultat si că interesele sale vor deveni prioritătile noastre. Încrederea reprezintă componenta de bază a relatiei cu pacientii.

Educatie: Educatia și informarea eficientă a pacientilor constituie modul prin care contribuim direct la cresterea calitătii si performantei actului medical.

Art. 8. Prevederile prezentului regulament de organizare si functionare se aplică tuturor salariaţilor, indiferent de durata contractului de muncă sau de modalităţile în care este prestată munca (contract de colaborare sau prestari servicii in baza unor conventii civile), având caracter obligatoriu.

 

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA

 

            Art. 9. În funcţie de volumul, complexitatea şi specificul activităţii structura organizatorică a spitalului pe baza aprobărilor DSP și Ministerului Sănătății, conform legii, desfășoară activitati de asistenta spitaliceasca, cu urmatoarea structura organizatorica, conform Autorizatiei Sanitara de Functionare nr. 250/03.06.2021:

 • Compartiment recuperare, medicina fizica si balneologie – 12 paturi
 • Compartiment boli cronice (medicina interna, cardiologie si neurologie) – 24 paturi
 • Punct de recoltare probe biologice
 • Sterilizare
 • Compartiment explorari functionale
 • Laborator recuperare, medicina fizica si balneologie (baza de tratament)

 

Art. 10. Organizarea spațiilor:

 

Sectorul spitalizare este organizat pe doua nivele P+ 1E, dupa cum urmeaza:

            Parter:

 • 8 saloane (saloanele 1-8) cu câte 2 paturi/salon, in total 16 paturi pentru boli cronice in specialitatile neurologie, cardiologie, medicina interna.
  • 7 saloane x 2paturi/ salon x19,15mp/ salon, cu grup sanitar propriu fiecarui salon, in suprafata de 3,35 mp/ grup sanitar, saloane dotate si echipate corespunzator

o   1 salon x 2 paturi x 16mp/ salon, prevazut cu grup sanitar propriu cu suprafata de 6,20 mp pentru persoane cu dizabilitati

 

Etaj:

 • 10 saloane repartizate astfel:
 • Saloanele: 9,10,11, 12, cu 2 paturi/camera in total 8 paturi pentru boli cronice in specialitatile neurologie, cardiologie, medicina interna, saloane organizate pe latura de Est a obiectivului cu o capacitate totala de 8 paturi
 • 4 saloane x 2 paturi/ salon x 18,15mp/ salon, cu grupuri sanitare proprii cu suprafata de 3,95 mp/ grup sanitar.

 

 • Saloanele: 13,14,15,16,17,18 cu 2 paturi/camera in total 12 paturi pentru medicina fizica si recuperare (reabilitare) 4 saloane organizate pe latura de Est a obiectivului si 2 saloane pe latura de Vest, cu o capacitate totala de 12 paturi
 • 6 saloane x 2 paturi/ salon x 18,15mp/ salon, cu grupuri sanitare proprii cu suprafata de 3,95 mp/ grup sanitar.

 

La etaj, pe aripa mica de vest, este organizat ” Laborator recuperare, medicina fizica si balneologie, dupa cum urmeaza:

 • camera 19- spatiu depozitare materiale sanitare si igienizare ustensile curatenie, suprafata 7,7 mp cu grup sanitar propriu X 4,25 mp/ grup sanitar
 • camera 20- cabinet medical si camera garda – suprafata 18,05 mp cu grup sanitar propriu X 3,95 mp/ grup sanitar
 • camere 21 si 22 – electrofototerapie suprafata13,65 mp/ camera cu grup sanitar propriu x 3,95 mp/grup sanitar
 • camera 23- masoterapie – suprafata 6,15 mp dotata cu chiuveta cu apa curenta
 • camera 24- sala kinetoterapie – suprafata 17,20 mp dotata cu chiuveta cu apa curenta
 • camera 25- sala aparate (bicicleta ergonomica, banda de mers, etc.) – suprafata 12,40 mp
 • camera 26- sala tratament si spatiu sterilizare – suprafata18,15 mp cu grup sanitar propriu x 3,95 mp/ grup sanitar

 

Serviciul de primire si externare a bolnavilor

Este situat la parterul cladirii, organizat in sistem deschis cu acces din intrarea principala (latura de Nord acladirii), dar si din caile secundare de acces din laturile de Est si Vest.

                 Componente: HoIul si sala de asteptare principala in suprafata de 25,62 mp;

–       Receptie pacienti + sala de asteptare in suprafata de 35,02 mp, cabinet de internari in suprafata de 15,80 mp, grup sanitar barbati x 6,05 mp, grup sanitar femei x 6.20 mp;

–       Spatiu triaj pacienti, in suprafata de 6,05 mp, grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati in suprafata de 6,20 mp;

–       In cabinetul cu suprafata de 15,80 mp se acorda consultatii pacientilor cu afectiuni cardiace, neurologice cronice si de medicina interna, cabinetul fiind dotat cu aparatura specifica  conform OMS 1010/2020, precum si compartimentul  de explorari functionale

–       dotat cu ecograf Philips IE33 x Matrix- portabil, electrocardiograf Zoncarei MAC 120- portabil, holter TA, holter EKG;

–       Cladirea are acces la spatiile  exterioare de relaxare: gradina cu alei betonate, vegetatie, mobilier de gradina.

 

 

Servicii tehnico-medicale si de tratament

1. Serviciile de interventie – tratament aferente bolnavilor spitalizati:

 – Sali de tratamente

Ø  1 sala de tratamente cu suprafata de 17,18 mp este amplasata la parter, care deserveste saloanele de bolnavi cronici (medicina interna, cardiologie si neurologie) si punct de recoltare probe biologice, fiind amplasata in proximitatea acestora;

Ø   1 sala de tratament ( camera 26) cu suprafata de 18,15 mp amplasata la etaj destinata pacientilor din ambele compartimente in care este amenajat si un spatiu pentru sterilizare.

 

2. Serviciul de investigatii – explorari functionale (comun).

–       Cabinetul de consultatii si explorari functionale cu o suprafata de 15,80 mp este amplasat la parterul cladirii, in vecinatatea serviciului de primire – externare bolnavi.

3. Morga este intr-o cladire situata la est de cladirea principala, la aproximativ 5 m de aceasta, realizata din zidarie cu acoperis de tip sarpanta, cu nivel de inaltime parter, cu dimensiunile 4,5m x 4,5m, prevazuta cu sistem de racire AC reglat la 4 grade si apa curenta. Accesul din cladirea principala se face prin calea secundara de acces de pe latura de Sud.

4. Activitatea de sterilizare- spatiul de sterilizare este situat la etajul cladirii (cam. 26) fiind utilizate si truse de unica folosinta in caz de urgenta.

 

Servicii gospodaresti

1.Oficii alimentare si depozite de alimente

–       Mancarea este livrata pe baza de contract de o firma de catering ( contract nr 1/ 01.01.2021), pe calea de acces secundara din latura de Est a cladirii, direct din exterior pentru aprovizionare, iar evacuarea deseurilor menajere se realizeaza pe calea de acces secundara de pe latura de Sud a cladirii;

–       Oficiile alimentare: la parterul cladirii exista un spatiu de 33,30 mp care este utilizat pentru primirea si distribuirea mancarii;

–       Depozite: exista 3 spatii de depozitare (tip boxe), in suprafata de 3,10mp, pentru depozitarea in principal de vesela, tacamuri, dar si alimente greu perisabile, preambalate, dupa caz;

–       Grupuri sanitare(doua) pentru personal, complet dotate si echipate;

–       Vestiar pentru personalul care deserveste aceasta activitate, cu suprafata de 3,90 mp.

2. Spalatorie si depozite de lenjerie

–       Serviciul de spalatorie se realizeaza in baza contractului de prestari servicii, firma autorizata pentru efectuarea serviciilor de spalatorie si curatatorie;

–       La parterul cladirii, pe latura de Est, exista o boxa in suprafata de 4,70 mp folosita pentru depozitarea lenjeriei curate;

–       Depozitul de lenjerie murdara se afla intr-o incapere amplasata la parter cu suprafata de 15,30 mp, pe latura de Nord, in imediata apropiere a caii de acces de pe latura nordica.

3. Servicii anexe pentru personal:

–       Exista 2 vestiare pentru personalul medical si tehnic la parter pe latura de Est in suprafata de 3,90 mp pe vestiar si grup sanitar in suprafata de 3 mp.

–       Camera tehnica parter 19,55 mp

–       Magazie pentru materiale sanitare-parter

–       Magazii pentru depozitare ustensile si materiale de curatenie- parter + etaj I

 

Activitati medicale si administratie

–       Activitatea medicala este organizata atat la parter cat si la etajul I, respectand normativele in vigoare.

–       Cabinet medical la parter pentru consultatii si explorari pacienti cronici;

–       Cabinet medical si camera de garda  la etaj ( cam. 20 ) pentru pacientii intenati la acest nivel, intr-un spatiu de 18,05 mp, prevazuta cu grup sanitar.

 

Spatii sociale si anexe pentru pacienti, apartinatori si vizitatori

 

Garderoba: Vestiarul pentru imbracaminte, in suprafata de 3,00 mp este amplasat la parterul cladirii, iar vestiarul pentru incaltaminte este amenajat intr-un spatiu recuperat prin delimitare sub scara ce duce spre demisolul cladirii, in suprafata de 4,00 mp.

 

Asigurarea principalelor grupe si sectoare de activitate, asa cum au fost identificate in cadrul analizei si investigatiei DSP Olt, modelul general de zonare al spitalului se prezinta dupa cum urmeaza:

·        Zona „curata” include sectiile medicale cu paturi, asa cum sunt structurate mai sus;

·        Zona „murdara” include servicii tehnico – medicale (morga, zona gospodareasca, serviciile tehnice);

·        Zona „neutra” include serviciul de primire, internari si externari;

·        Zona „intermediara” include activitatea de recoltari probe, serviciul de explorari functionale, administratia si serviciile anexe pentru personal.

 

 

            Art. 11. Pentru o funcționare optimă a spitalului, sunt externalizate următoarele servicii necesare desfășurării activității conform prevederilor legale:

 • Compartiment pentru situatii de urgenta, SSM si protectie civila
 • Juridic
 • Serviciul finaniciar/contabilitate
 • Serviciul RUNOS
 • Serviciul de Spalatorie
 • Serviciul de Catering
 • Transport, eliminare si valorificare deșeuri biologice, deșeuri menajere, deșeuri din carton și plastic
 • Mentenanță aparatură medicală
 • Servicii de DDD
 • Contracte prestări servicii privind aprovizionare cu medicamente și materiale sanitare
 • IT
 • Serviciul de arhivare.

 

Art. 12. Actuala structură se poate modifica numai ca urmare a aprobării unei noi structuri prin Ordin al Ministrului Sănătăţii, la o dată ulterioară aprobării prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare.

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL III

OBIECTIVELE SI ATRIBUŢIILE SPITALULUI DE BOLI CRONICE “DOMUS MED”

 

            Art. 13. În raport cu obiectul său de activitate, spitalul asigură pentru populaţia deservită, în principal, următoarele servicii medicale:

 1. a) evaluarea, tratamentul și monitorizarea pacienților cu afecțiuni cronice de diverse patologii, care necesită explorare diagnostică si terapie;
 2. b) susținerea efectivă pentru recuperarea medicală a pacienților și încurajarea, în acest scop, a implicării aparținătorilor / reprezentanților legali pentru a spijini recuperarea;
 3. c) creșterea calității vieții pentru bolnavii diagnosticați cu boli cronice prin asigurarea unui mediu adecvat de îngrijiri medicale, precum și hotelier;
 4. d) achiziţionarea, gestionarea şi distribuirea medicamentelor, controlul şi urmărirea calităţii medicamentelor administrate pacienților, în vederea creşterii eficienţei tratamentelor, evitării riscului terapeutic şi a fenomenelor adverse;
 5. e) achiziţionarea, depozitarea, distribuirea şi întreţinerea instrumentarului şi aparaturii medicale, a altor produse tehnico-medicale conform normelor în vigoare;
 6. e) crearea condiţiilor igienica sanitare atat pentru pacienti/apartinatori cat si pentru personalul angajat;
 7. f) informarea completă și continuă a pacientului asupra actului medical asigurat, despre starea sănătății precum educaţia sanitară a pacienților internaţi;
 8. g) realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă şi de pază contra incendiilor, corespunzător normelor legale;
 9. h) ameliorarea bolii și recuperarea pacientului pentru reinserție socială și familială;
 10. i) degrevarea familiilor și aparținătorilor de sarcini suprasolicitante privind îngrijirea pacienților;
 11. j) preluarea bolnavilor cronici din spitalele județene de urgență sau din alta unitati în spitalul nostru.

            Art. 14. Spitalul de Boli Cronice ”Domus Med” asigură condiţii de investigaţii medicale, cazare, igienă şi de prevenire a infecţiilor asociate asistentei medicale, conform normelor aprobate prin ordin al Ministrului Sănătăţii.

            Art. 15. Spitalul de Boli Cronice ”Domus Med” răspunde, în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă şi de prevenire a infecţiilor asociate asistentei medicale, precum şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienţilor, stabilite de către organele competente.

            Art. 16. Spitalul de Boli Cronice ”Domus Med” răspunde pentru păstrarea confidenţialităţii tuturor informaţiilor având legătură cu serviciile medicale acordate asiguraţilor faţă de terţi. Spital are implementata protectia datelor cu caracter personal respectand legistatia in vigoare (GDPR).

            Art. 17. Spitalul de Boli Cronice ”Domus Med” răspunde pentru acordarea serviciilor medicale asiguraţilor în mod nediscriminatoriu, precum şi pentru respectarea dreptului la libera alegere a serviciilor medicale.

            Art. 18. Aceasta are obligaţia de a acorda primul ajutor şi asistenţă medicală oricărei persoane care se prezintă in spital, in limita competentelor, dacă starea sănătăţii acesteia este critică. După stabilizare, persoana în cauză va fi îndrumată și sprijinită să beneficieze de serviciile unui prestator de servicii specializat.

            Art. 19. Spitalul are obligaţia să înregistreze, să stocheze, să prelucreze şi să transmită informaţiile din dosarul medical al pacienților săi, conform normelor elaborate de Ministerul Sănătăţii.

            Art. 20. Raportările statistice se fac Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Olt.

            Art. 21. Personalul medical are obligaţia de a respecta clauzele contractuale Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Olt şi este sancţionat corespunzător legii în cazul nerespectării acestor clauze.

            Art. 22. Spitalul de Boli Cronice ”Domus Med” este obligat, în principiu, să asigure:

 1. a) asigurarea unui microclimat corespunzător, astfel încât să fie prevenită apariţia şi să se poată realiza combaterea infecţiilor asociate asistentei medicale;
 2. b) efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale pacienților internați;
 3. c) stabilirea corectă a diagnosticului şi a conduitei terapeutice pentru pacienţii internați;
 4. d) gestionarea datelor şi informaţiilor medicale, prin centralizarea, administrarea, protejarea şi asigurarea feed-back-ului datelor cu caracter general cât şi cele cu caracter confidential;
 5. e) aprovizionarea şi distribuirea medicamentelor;
 6. f) aprovizionarea cu substanţe şi materiale de curăţenie şi dezinfecţie;
 7. g) aprovizionarea în vederea asigurării unei alimentaţii corespunzătoare atât din punct de vedere calitativ, cât şi din punct de vedere cantitativ, conform legislaţiei în vigoare;
 8. h) realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de protecţie a muncii şi pază contra incendiilor conform normelor în vigoare;
 9. i) limitarea accesului vizitatorilor în spital în perioada de carantină, dacă se impune, chiar interzicerea vizitelor;
 10. Atribuţiile personalului angajat in cadrul spitalului sunt stabilite prin fişele de post ale acestora și prin clauzele contractuale pentru personalul contractant.
 11. În domeniul reformei sanitare:
 12. a) Răspunde cerințelor programelor de reformă a Guvernului în domeniul serviciilor de sănătate, în teritoriu.
 13. În domeniul promovării sănătăţii şi prevenirii bolilor la nivelul colectivităţilor:
 14. a) Organizează şi răspunde de aplicarea măsurilor privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile şi a bolilor profesionale, precum şi pentru realizarea măsurilor de protecţia sanitară a populaţiei;
 15. b) Asigură aplicarea prevederilor programelor elaborate de Ministerul Sănătăţii în domeniul prevenirii şi combaterii infecţiilor asociate asistenței medicale;
 16. c) Asigură activitatea de educatie medicală pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal, costurile acestor activităţi sunt suportate de spital;
 17. d) Răspunde în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă şi de prevenire a infecţiilor asociate asistenței medicale;
 18. e) Acordă primul ajutor şi atunci când este nevoie, asistenţă medicală de urgenţă oricărei persoane care se prezintă la spital in limita competentelor si ia masuri privind direcționarea pacientului respectiv într-o unitate medicala specializată, apelând 112.
 19. În activitatea de asistenţă medicală preventivă, curativă şi recuperatorie:
 20. a) Organizează, dezvoltă, îndrumă și controlează asistenţa medicală în cadrul spitalului;
 21. b) Stabileşte programul de lucru al punctului de lucru/personalului din structura sa;
 22. c) Dezvoltă servicii corespunzătoare necesare îngrijirii pacienților;
 23. d) Păstrează confindențialitatea tuturor informațiilor ce decurg din serviciile medicale acordate pacienților;
 24. e) Respecta dreptul la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situațiile de trimitere în consulturi interdisciplinare;
 25. f) Ia măsuri pentru asigurarea unei ambianţe plăcute în condiţii de igienă în cadrul spitalului.

 

 1. În activitatea de asistenţă cu medicamente şi produse tehnico-materiale şi pentru utilizarea eficientă a bazei materiale a asistenţei medicale:
 2. a) Controlează respectarea normelor privind prescrierea, eliberarea şi administrarea medicamentelor în spital;
 3. b) Întocmeşte necesarul de produse tehnico-medicale, materiale sanitare şi alte bunuri în funcţie de fondurile alocate, de priorităţile şi urgenţele de procurare şi face demersurile necesare în vederea achiziţiei acestora;
 4. c) Organizează şi răspunde de efectuarea înregistrării şi evidenţei aparatelor medicale din dotare;
 5. d) Nu utilizeaza materiale sau instrumente a căror condiție de sterilizare nu este sigură;
 6. e) Organizează şi controlează activitatea de întreţinere şi reparare a aparatelor şi produselor tehnico-medicale din dotare.

 

 1. În activitatea de îndrumare a administrării şi funcţionării unităţilor sanitare:
 2. a) Urmăreşte aplicarea criteriilor generale şi a măsurilor specifice privind organizarea activităţii, încadrarea şi utilizarea timpului de lucru al personalului încadrat.

 

 1. În domeniul resurselor umane:
 2. a) Angajează sau reziliaza contractul individual de muncă al salariaţilor potrivit prevederilor legale;
 3. b) Instituie măsuri pentru asigurarea ordinii, promovarea normelor morale şi a deontologiei medicale;
 4. c) Organizează şi răspunde de formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului medico-sanitar precum şi de celelalte categorii de personal din subordine.
 5. d) Completeaza necesarul de personal medical prin încheierea de contracte de prestări servicii cu medici organizati ca persoane fizice autorizate pentru desfășurarea de servicii medicale, în condițiile legale impuse.

 

 1. În domeniul economic şi financiar:
 2. a) Intocmeste si urmareste realizarea indicatorilor cuprinşi în bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului;
 3. b) Întocmeşte dările de seamă periodice potrivit normelor legale, asigurând realitatea şi exactitatea datelor cuprinse în acestea şi le prezintă la C.A.S. Olt.;
 4. c) Organizează efectuarea inventarierilor la subunităţi (secţie, compartimente) şi urmăreşte modul de asigurare a integrităţii patrimoniului;
 5. d) Asigură controlul gestionar şi financiar de fond.

 

 

 

CAPITOLUL IV

CONDUCEREA SPITALULUI DE BOLI CRONICE “DOMUS MED”

 

            Art. 24. Conducerea SPITALULUI DE BOLI CRONICE “DOMUS MED” este asigurată de:

            – Reprezentant legal

            – Director General

            – Director Medical

– Asistent sef

            – Comitet Director

– Consiliul Medical

            – Consiliul Etic

            – Comisii de specialitate

 

(1). Reprezentantul legal, care este numit de AGA, atribuțiile acestuia au fost delegate prin decizie Directorului General, acesta din urma avand drepturi depline pentru executarea functiei de Angajator al Spitalului de Boli Cronice “Domus Med”.

(2). Reprezentantul legal este reprezentat de Directorul General al spitalului, având autoritate ierarhică funcțională, de reprezentare și control a întregii activități.

Spitalul este condus de către Directorul General care este numit de Reprezentantul legal al societății comerciale pe durată prevăzută de lege, cu posibilitatea prelungirii numirii în funcție.

Art. 25. Directorul General are, în principal, următoarele atribuţii/obligatii, fara a se limita doar la acestea:

(1) În domeniul politicii de personal şi al structurii organizatorice:

 1. stabileşte şi aprobă numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă pe baza propunerilor directorului medical;
 2. numeşte şi eliberează din funcţie personalul angajat;
 3. repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă;
 4. aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine;
 5. numeşte în funcţie personalul din subordine;
 6. aprobă regulamentul intern al spitalului, precum şi fişa postului pentru personalul angajat;
 7. înfiinţează comisii specializate necesare pentru realizarea unor activităţi specifice al căror mod de organizare şi funcţionare este prevăzut în regulamentul de organizare şi funcţionare;
 8. realizează evaluarea performanţelor profesionale ale personalului aflat în directa subordonare, potrivit structurii organizatorice, şi, după caz, soluţionează contestaţiile formulate cu privire la rezultatele evaluării performanţelor profesionale efectuate de alte persoane, în conformitate cu prevederile legale;
 9. aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 10. răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese de către personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 11. efectuează modificări de structura organizatorică și reorganizarea de personal ori de cate ori situatia o impune, în condiţiile legii;
 12. în situaţia în care spitalul nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient, pentru acordarea asistenţei medicale corespunzătoare structurii organizatorice aprobate în condiţiile legii, poate încheia contracte de prestări servicii pentru asigurarea acestora;
 13. analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor comisiilor și comitetelor funcționale şi dispune măsurile necesare în vederea îmbunătăţirii activităţii spitalului;
 14. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de educaţie medicală continua (EMC) pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal, în condiţiile legii;
 15. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern, conform legii.

 

(2) În domeniul managementului serviciilor medicale:

 1. elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona deservită, planul de dezvoltare a spitalului;
 2. aprobă planul anual de servicii medicale;
 3. aprobă măsurile propuse pentru dezvoltarea activităţii, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;
 4. atunci când situația o impune, desemnează coordonatorii programelor/subprogramelor naţionale de sănătate derulate la nivelul spitalului;
 5. răspunde de asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din spital;
 6. urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de spital, cu sprijinul personalului medical angajat;
 7. negociază şi încheie protocoale de colaborare şi/sau contracte cu alţi furnizori de servicii pentru asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii serviciilor medicale;
 8. răspunde de asigurarea condiţiilor de investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă, şi de prevenire a infecţiilor asociate asistenței medicale, conform normelor aprobate prin ordin al Ministrului Sănătăţii;
 9. negociază şi încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate Olt, în condiţiile stabilite în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;
 10. poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate private;
 11. poate încheia contracte cu direcţiile de sănătate publică judeţene, în vederea derulării programelor naţionale de sănătate şi desfăşurării unor activităţi specifice, în conformitate cu structura organizatorică a acestora;
 12. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile pacientului şi dispune măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora;
 13. răspunde de asigurarea, în condiţiile legii, a calităţii actului medical, a respectării condiţiilor de cazare, igienă, şi de prevenire a infecţiilor asociate asistentei medicale, precum şi de acoperirea, de către unitatea sanitară, a prejudiciilor cauzate pacienţilor.

 

 

(3) În domeniul managementului economico-financiar:

 1. răspunde de organizarea activităţii spitalului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, în condiţiile legii;
 2. răspunde de urmarirea realizării veniturilor şi de fundamentarea cheltuielilor în raport cu acţiunile şi obiectivele din anul financiar;
 3. răspunde de repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe departamentele functionale din structura organizatorica, în condiţiile legii;
 4. aprobă lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii;
 5. identifică surse suplimentare pentru creşterea veniturilor spitalului, cu respectarea prevederilor legale;
 6. răspunde de respectarea şi aplicarea corectă a legislaţiei din domeniu.

(4) În domeniul managementului administrativ:

 1. aprobă şi răspunde de respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare.
 2. reprezintă spitalul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice;
 3. încheie acte juridice, conform legii;
 4. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea spitalului;
 5. răspunde de obţinerea şi menţinerea valabilităţii autorizaţiei de funcţionare, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
 6. pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, informaţii privind activitatea spitalului;
 7. răspunde de asigurarea securităţii documentelor prevăzute de lege, în format scris şi electronic;
 8. răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea spitalului;
 9. conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare;
 10. răspunde de monitorizarea şi raportarea datelor specifice activităţii medicale, economico-financiare, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
 11. răspunde de depunerea solicitării pentru obţinerea acreditării/reacreditarii spitalului, în condiţiile legii;
 12. răspunde de solicitarea acreditării/reacreditării, în condiţiile legii, cu cel puţin 6 luni înainte de încetarea valabilităţii acreditării;
 13. răspunde de respectarea şi aplicarea corectă de către angajații spitalului a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea acestuia;
 14. asigură şi răspunde de organizarea activităţilor de învăţământ şi cercetare astfel încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale.

(5) În activitatea de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale:

 1. răspunde de organizarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, în conformitate cu prevederile Ordinului 1101/2016;
 2. participă la definitivarea propunerilor de activităţi pentru supravegherea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 3. răspunde de asigurarea bugetară aferenta activităţilor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 4. răspunde de înfiinţarea şi funcţionarea registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al spitalului;
 5. răspunde de organizarea înregistrării cazurilor de expunere accidentală la produse biologice în registrele înfiinţate pe fiecare secţie/compartiment şi de aplicarea măsurilor de vaccinare a personalului medico-sanitar angajat;
 6. răspunde de aplicarea sancţiunilor administrative propuse de medicul epidemiolog;
 7. controlează şi răspunde pentru organizarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale al spitalului sau, după caz, pentru contractarea responsabilului cu prevenirea infecţiilor asociate asistenţei medicale, în directa subordine şi coordonare;
 8. analizează şi decide soluţii de rezolvare, după caz, alocare de fonduri ca urmare a sesizărilor serviciului/compartimentului specializat, în situaţii de risc sau focar de infecţie asociate asistenţei medicale;
 9. verifică şi aprobă evidenţa informaţiilor transmise eşaloanelor ierarhice, conform legii sau la solicitare legală, aferente activităţii de supraveghere, depistare, diagnostic, investigare epidemiologică, şi măsurile de limitare a focarului de infecţie asociată asistenţei medicale din spital;
 10. solicită, la propunerea medicului epidemiolog expertize şi investigaţii externe, consiliere profesională de specialitate şi intervenţie în focare.

Art. 26. DIRECTORUL MEDICAL are următoarele atributii principale, fara a se limita doar la acestea:

 1. asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii medicale și de îngrijiri asigurate de spital, în conformitate cu prevederile cadrului legislativ în vigoare;
 2. coordonează şi răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind strategia de asigurare a calității actului medical, a planului anual de servicii medicale;
 3. monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor şi elaborează, împreună cu personalul implicat, propuneri de îmbunătăţire a activităţii medicale și de îngrijiri medicale;
 4. aprobă protocoale de practică medicală și de îngrijiri medicale la nivelul spitalului şi monitorizează procesul de implementare a acestora la nivelul acesteia;
 5. asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului;

6.răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul departamentelor functionale pentru asigurarea tratamentului adecvat pacienţilor internaţi;

 1. întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical și de îngrijiri medicale, la propunerea personalului medical și sanitar;
 2. avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
 3. analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite;
 4. participă, alături de Directorul General, la organizarea asistenţei medicale în caz de epidemii sau situații similare;

11.stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;

12.supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei fizice și electronice a spitalului;

 1. întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor activității medicale asumați de Directorul General;
 2. îndeplineşte toate sarcinile ce îi revin conform legislaţiei în vigoare privind aprobarea normelor de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistentei medicale;
 3. participă la organizarea sistemului informaţional, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor activității medicale;
 4. sprijină Directorul Medical în demersul de creştere a veniturilor proprii ale spitalului, inclusiv din donaţii sau din orice sursă legală;
 5. participă la elaborarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare şi a Regulementului Intern ale spitalului.
 6. raspunde de solutionarea sugestiilor, sesizarilor si reclamatiilor în legătură cu activitatea medicală asigurată de spital;
 7. prezintă Comitetului Director informări cu privire la activitatea medicală desfășurată in spital;
 8. duce la îndeplinire sarcinile ce îi revin conform hotărârilor luate în şedinţele managementului de varf sau pe cele trasate de Directorul General;
 9. preia, exercită şi îndeplineşte toate prerogativele şi sarcinile funcţiei de Director General al spitalului în intervalele de timp în care acesta lipseşte din activitate, dacă Directorul General nu dispune altfel prin decizia sa.

            Art. 27. In conformitate cu prevederile OMS nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale DIRECTORULUI MEDICAL al spitalului ii revin si urmatoarele sarcini:

 1. asigurã si rãspunde de aplicarea în activitatea curentã a procedurilor si protocoalelor de prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale, a standardelor de sterilizare si sterilitate, asepsie si antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentatia si conditiile de igienã oferite pe perioada îngrijirilor acordate;
 2. pentru spitalele care nu îndeplinesc conditiile legale de a avea director de îngrijiri, functia acestuia este preluatã de directorul medical, care va avea si responsabilitãtile acestuia;
 3. rãspunde de raportarea la timp a infectiilor asociate asistentei medicale si implementarea mãsurilor de limitare a acestora;
 4. rãspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor în spital;
 5. implementeazã activitatea de screening al pacientilor în sectii cu risc pentru depistarea colonizãrilor/infectiilor cu germeni multiplurezistenti în conformitate cu prevederile programului national de supraveghere si control al infectiilor asociate asistentei medicale;
 6. controleazã si rãspunde pentru derularea activitãtilor proprii ale compartimentului de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale;
 7. controleazã respectarea procedurilor si protocoalelor implementate pentru supravegherea, prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale de la nivelul departamentelor medicale, în colaborare cu medicii angajati;
 8. organizeazã si controleazã evaluarea imunizãrii personalului împotriva HBV si efectuarea vaccinãrilor recomandate personalului din spital respectiv (gripal, HBV, altele);
 9. controleazã si rãspunde de organizarea registrelor de expunere accidentalã la produse biologice pe sectii/compartimente si aplicarea corectã a mãsurilor;
 10. prelucreazã procedurile si protocoalele de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale elaborate de compartimentul de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale cu asistentul sef si rãspunde de aplicarea acestora;
 11. rãspunde de implementarea si respectarea precautiunilor standard si specifice la nivelul spitalului;
 12. rãspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea regulilor de tehnicã asepticã de cãtre acesta;
 13. controleazã respectarea circuitelor functionale din spital;
 14. verificã starea de curãtenie din spital si gradul de respectare al normelor de igienã de catre personalul responsabil;
 15. propune Directorului General planificarea aprovizionãrii cu materiale necesare prevenirii infectiilor asociate asistentei medicale, elaboratã de departamentele medicale functionale ale spitalului, cu aprobarea medicului epidemiolog;
 16. constatã si raporteazã compartimentului de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale si Directorului General deficiente de igienã (alimentare cu apã, instalatii sanitare, încãlzire) si ia mãsuri pentru remedierea acestora;
 17. verificã efectuarea corespunzãtoare a operatiunilor de curãtenie si dezinfectie în spital;
 18. coordoneazã si verificã aplicarea mãsurilor de izolare a bolnavilor cu caracter infectios si a mãsurilor pentru supravegherea contactilor, în conformitate cu ghidul de izolare elaborat de coordonatorul compartimentului de prevenire a infectiilor asociate îngrijirilor medicale;
 19. instruieste personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnãvirilor si urmãreste realizarea acestei proceduri;
 20. semnaleazã medicilor cazurile de boli transmisibile pe care le observã în rândul personalului;
 21. instruieste asistenta sefa si asistentele medicale asupra mãsurilor de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale care trebuie implementate si respectate de vizitatori si personalul spitalului;
 22. coordoneazã si verificã respectarea circuitului lenjeriei si al deseurilor infectioase si neinfectioase, depozitarea lor la nivelul depozitului central si respectarea modului de eliminare a acestora;
 23. instruieste oersonalul din subordine asupra echipamentului de protectie si comportamentului igienic, precum si asupra respectãrii normelor de tehnicã asepticã si propune mãsuri disciplinare în cazurile de abateri;
 24. organizeazã si coordoneazã procesul de elaborare a procedurilor si protocoalelor de prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale pe sectii, în functie de manevrele si procedurile medicale identificate cu risc pentru pacienti, si se asigurã de implementarea acestora;
 25. organizeazã si rãspunde de igienizarea uniformelor pentru întreg personalul implicat în îngrijirea pacientilor, în mod gratuit si obligatoriu.

Art. 28. DIRECTORUL MEDICAL are atributii de RMC in cadrul Compartimentului de Management al Calitatii Serviciilor Medicale, desfășurand în principal următoarele activități:

 1. pregătește și analizează Planul anual al managementului calității;
 2. coordonează activitățile de elaborare a documentelor sistemului de management al calității: manualul calității si procedurile;
 3. coordonează și implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul spitalului, pe baza procedurilor operaționale specifice secției și a standardelor de calitate;
 4. coordonează și implementează procesul de îmbunătățire continuă a calității serviciilor;
 5. colaborează cu toate structurile spitalului în vederea îmbunătățirii continue a sistemului de management al calității;
 6. implementează instrumente de asigurare a calității și de evaluare a serviciilor oferite;
 7. asigură implementarea strategiilor și obiectivelor referitoare la managementul calității declarate de directorul general;
 8. asigură implementarea și menținerea conformității sistemului de management al calității cu cerințele specifice;
 9. coordonează activitățile de analiză a neconformităților constatate și propune directorului general acțiunile de îmbunătățire sau corective ce se impun;
 10. coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calității;
 11. asigură aplicarea strategiei sanitare și politica de calitate a unității în domeniul medical în scopul asigurării sănătății pacienților;
 12. asistă și răspunde tuturor solicitărilor directorului general pe domeniul de management al calității;
 13. coordoneaza activitatile de analiza a neconformitatilor constatate si propune directorului general actiunile de imbunatatire sau corective ce se impun;
 14. coordoneaza analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calitatii;
 15. asigura aplicarea strategiei sanitare si politica de calitate a unitatii in domeniul medical in scopul restabilirii si asigurarii sanatatii pacientilor;
 16. asigura si raspunde tuturor solicitarilor directorului general pe domeniul de management al calitati;
 17. respecta Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare;
 18. se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale prin studiu individual sau alte forme de educatie continua si conform cerintelor postului;
 19. asigura indeplinirea deciziilor privind activitatea medicala luate in cadrul spitalului de catre directorul general;
 20. respecta drepturile pacientilor conform prevederilor legale in vigoare;
 21. raspunde de respectarea confidentialitatii tuturor aspectelor legate de locul de munca, indiferent de natura acestora, iar in cazul parasirii serviciului prin desfasurarea contractului de munca, transfer, detasare sau demisie, orice declaratie publica cu referire la fostul loc de munca este atacabila;
 22. respecta protocoalele, procedurile, codurile de conduita si etica profesionala, note, decizii si alte documente interne si a legislatiei in vigoare;
 23. colaboreaza cu toti factorii de decizie in vederea imbunatatirii permanente a sistemului de management al calitatii, in conformitate cu strategia sanitara si politica de calitate a unitatii;
 24. participa la sesiuni de formare si perfectionare profesionala.

Art. 29. ASISTENTUL MEDICAL SEF are urmatoarele atributii principale, fara a se limita doar la acestea:

1.controlează și coordonează îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în fişa postului de către personalul sanitar și auxiliar din subordine;

2.organizează întâlniri de lucru cu personalul din subordine, monitorizează calitatea serviciilor de îngrijire acordate, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor şi ia măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;

3.monitorizează procesul de implementare a ghidurilor şi protocoalelor de practică elaborate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi aprobate de Ministerul Sănătăţii;

4.propune pentru personalul din subordine, necesarul şi conţinutul programelor de perfecţionare și informare organizate în cadrul spitalului;

5.analizează şi avizează participarea personalului din subordine la programele de educaţie medicală continuă organizate în afara spitalului;

6.controlează modul în care se asigură pacienților internaţi ingrijirile de sanatate adecvate, precum si un regim raţional de odihnă, de servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestora cu familia;

7.analizează şi participă la soluţionarea sancţiunilor propuse pentru personalul din subordine;

8.asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către întregul personal din subordine a regulilor de etică profesională, a dispozițiilor conducerii spitalului;

9.ia măsuri pentru cunoaşterea şi respectarea comportamentului igienic şi a regulilor de tehnică aseptică de către personalul din subordine;

10.ia măsuri pentru respectarea de către vizitatori și aparținători a normelor de igienă și a regulilor de conduită valabile în spital;

11.asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către personalul din spital a reglementărilor legale privind normele generale de sănătate şi securitate în muncă Regulamentului de Organizare si Funcţionare şi a Regulementului Intern, a normelor privind prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate asistentei medicale şi normelor privind gestionarea deşeurilor provenite din activităţile medicale.

12.participă la elaborarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare şi a Regulamentului Intern, ale spitalului.

COMITETUL DIRECTOR

Art. 30. În conformitate cu Legea nr. 95/2006 şi ord. MSP nr. 921/2006 Comitetul Director funcţionează în următoarea componenţă:

 • Director General
 • Director Medical
 • Director Economic

Art. 31. Atribuţiile Comitetului Director:

 1. Elaborează planul de dezvoltare al spitalului;
 2. Elaborează planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;
 3. Propune Directorului General, în vederea aprobării numărului de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare;
 4. Elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi organigrama spitalului conform legii;
 5. Propune spre aprobare Directorului General şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă, precum şi de măsuri de prevenire a infecţiilor asociate asistenței medicale, conform normelor aprobate prin Ordin al Ministrului Sănătăţii;
 6. Elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, pe baza centralizării de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului pe care il supune aprobării Directorului General;;
 7. Urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;

8.Asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă Directorul General, conform metodologiei stabilite;

 1. Analizează, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală;
 2. Negociază, contractele de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate;
 3. Se întruneşte de câte ori este nevoie, la solicitarea Directorului General;
 4. Face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, activitatea medicala a spitalului;

13.Răspunde în faţa Directorului General pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;

14.Analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează raportul anual de activitate al spitalului.

 

Art. 32. Atributii ce revin Comitetului director in conformitate cu prevederile OMS nr. 1101/2016:

 1. coopereaza eficient cu medicul epidemiolog astfel incat acesta sa isi indeplineasca sarcinile – contract externalizat;
 2. se asigurã de organizarea contractelor de furnizare de prestãri servicii in domeniul IAAM;
 3. aprobã planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale;
 4. efectueazã analiza anualã a îndeplinirii obiectivelor planului de activitate;
 5. verificã si aprobã alocarea bugetului aferent derulãrii activitãtilor din planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale;
 6. se asigurã de îmbunãtãtirea continuã a conditiilor de desfãsurare a activitãtilor de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale si a dotãrii tehnico – materiale necesare evitãrii sau diminuãrii riscurilor;

7 se asigurã de derularea legalã a achizitiilor si aprovizionarea tehnico – materialã, prevãzute în planul de activitate sau impuse de situatia epidemiologicã din spital, în vederea diminuãrii ori evitãrii situatiilor de risc sau limitãrii infectiilor asociate asistentei medicale;

 1. asigurã dotarea necesarã organizãrii si functionãrii sistemului informational pentru înregistrarea, stocarea, prelucrarea si transmiterea informatiilor privind infectiile asociate asistentei medicale în registrul de monitorizare a infectiilor asociate asistentei medicale al spitalului;
 2. asigurã conditiile de îngrijire la pacieniii cu infectii/colonizãri cu germeni multiplurezistenti.

 

CONSILIUL MEDICAL

            Art. 33. In conformitate cu prevederile art. 185 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, in cadrul spitalului este constituit Consiliul medical avand in componenta:

 • Directorul medical
 • Medic sef de sectie
 • Asistenta sefa
 • Registrator coordonator

Consiliul medical are urmatoarele atributii:

 1. evaluează necesarul de servicii medicale al populaţiei deservite de spital şi face propuneri pentru elaborarea:
 • planului de dezvoltare al spitalului;
 • planului anual de furnizare de servicii medicale al spital;
 • planului anual de achiziţii publice, cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente medicale, medicamente şi materiale sanitare in limita bugetului estimat;
 1. face propuneri Comitetului Director în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, intarirea disciplinei economico-financiare;
 2. participă la elaborarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a Regulamentului Intern;
 3. desfăşoară activitatea de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilor medicale desfăşurate în spital, inclusiv:
 • evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în cadrul spitalului;
 • monitorizarea principalilor indicatori de performanţă în activitatea medicală;
 • prevenirea şi controlul infecţiilor asociate asistentei medicale;
 1. stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul spitalului şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora;
 2. imbunatatirea standardelor clinice si a modelelor de practica in scopul acordarii de servicii medicale de calitate in scopul cresterii gradului de satisfactie a pacientilor;
 3. elaborează planul anual de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale si serviciilor hoteliere furnizate de spital, pe care îl supune spre aprobare Directorului General;
 4. înaintează Directorului General propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul spitalului;
 5. monitorizeaza si evalueaza activitatea medicala desfasurata in spital in scopul cresterii performantelor profesionale si utilizarii eficiente a resurselor alocate;
 6. evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secţii/laborator/compartiment şi face propuneri Comitetului Director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului;
 7. participă la stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat;
 8. înaintează Directorului General propuneri pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare continuă a personalului medico-sanitar;
 9. face propuneri şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de educaţie şi cercetare medicală desfăşurate la nivelul spitalului, în colaborare cu instituţiile acreditate;
 10. reprezintă spitalul în relaţiile cu organizaţii profesionale din ţară şi din străinătate şi facilitează accesul personalului medical la informaţii medicale de ultimă oră;
 11. asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;
 12. răspunde de acreditarea personalului medical angajat şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 13. analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc);
 14. participă, alături de Directorul General, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale;
 15. stabileşte coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;
 16. supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, drepturile pacientului, constituirea arhivei spitalului;
 17. avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
 18. elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 19. elaboreaza protocolul privind ingrijirea pacientilor in echipe multidisciplinare si evalueaza modul in care acesta se respecta.

 

Art. 34. Procedura de lucru a Consiliului medical

Modul de desfăşurare a activităţii Consiliului Medical este reglementat de legislaţia în vigoare în domeniul sanitar. Consiliul Medical se întruneşte lunar sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui sau cel putin a 2/3 din membrii acestuia şi ia hotărâri cu majoritatea simplă a celor prezenţi.

Activitatea desfăşurată de Consiliul medical se arhivează sub formă de procese verbale de şedinţă, iar un exemplar din acest proces verbal se depune spre ştiinţă Directorului general.

 

CONSILIUL ETIC

Art. 35. Consiliul etic reprezintă forul de autoritate morală constituit în cadrul spitalului, în vederea garantării punerii în valoare a principiilor morale și deontologice în cadrul sistemului de sănătate. Consiliul etic promovează integritatea la nivelul spitalului și emite avize și hotărâri privind etica medicală și organizațională.

Art. 36. În conformitate cu Ordinul 1502/2016 și Legea nr. 95/2006 atributiile Consiliului etic sunt urmatoarele:

 1. Promovează valorile etice medicale și organizaționale în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar și administrativ al spitalului;
 2. Identifică și analizează vulnerabilitățile etice și propune Directorului General adoptarea și implementarea măsurilor de prevenție a acestora la nivelul spitalului;
 3. Analizează, cu scopul de a determina existența unui incident de etică sau a unei vulnerabilități etice, spețele ce privesc:

– cazurile de incălcare a principiilor morale sau deontologice in relația pacient – cadru medico-sanitar și auxiliar din cadrul unității sanitare, prevăzute in legislația specifică;                               

– incălcarea drepturilor pacienților de către personalul medico-sanitar și auxiliar, prevăzute in legislația in vigoare;

– abuzuri săvârșite de către pacienti sau personalul medical asupra personalului medico-sanitar și auxiliar, prevăzute in legislația specifică;

–  nerespectarea demnității umane;

 1. Emite avize etice, ca urmare a analizei situațiilor definite de punctul 3;
 2. Sesizeazi organele abilitate ale statului ori de câte ori considerdă că aspectele unei spete pot face obiectul unei infracțiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanții spitalului sau de către petent;
 3. Sesizează Colegiul Medicilor ori de câte ori consideră ca aspectele unei spețe pot face obiectul unei situații de malpraxis;
 4. Intocmește continutul comunicarilor adresate petentilor, ca raspuns la sesizările acestora;
 5. Emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul;
 6. Aprobă continutul rapoartelor întocmite semestrial și anual;
 7. Analizează rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului;
 8. Analizează regulamentul de ordine interioara al spitalului și face propuneri pentru îmbunătatirea acestuia;
 9. Analizează.din punctul de vedere al vulnerabilităților etice și de integritate și al respectării drepturilor pacientilor;
 10. Oferă, la cerere, consiliere de etică pacienților, aparținătorilor, personalului medico-sanitar și auxiliar.
 11. Informeaza Directorul General cu privire la sesizarile primite privind etica si conduita personalului;
 12. Consiliul etic se întruneşte de câte ori este nevoie, la sesizarea unui pacient/aparţinător al acestuia, a unui cadru medical sau a oricărei persoane căreia i-au fost încălcate drepturile recunoscute de lege în domeniul acordării asistenţei medicale;
 13. Analizarea fiecărui caz se va consemna într-un proces-verbal care va cuprinde toate aspectele, atât cele sesizate, cât şi măsurile propuse a fi luate de către Directorul General;
 14. Procesul-verbal va fi întocmit numai după ce consiliul etic a efectuat o cercetare a cazului, cu ascultarea părţilor implicate, inclusiv, dacă este cazul, a unor terţe persoane care pot aduce lămuriri suplimentare asupra cazului. Ascultarea părţilor trebuie consemnată în scris şi semnată de către acestea;
 15. Procesul-verbal va fi înaintat Directorului General al spitalului, în vederea luării măsurilor ce se impun în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

 

            COMISII DE SPECIALITATE

 

           COMISIA DE DISCIPLINA

Art. 37.  În conformitate cu Legea nr.53/2003 funcţionează Comisia de Disciplină care-şi exercită atribuţii conform legislaţiei în vigoare, pentru soluţionarea cazurilor de nerespectare a regulilor de disciplină, obligaţiilor de serviciu cât şi a normelor de comportare

Art. 38. Comisia de Disciplină are urmatoarele atributii:

 1. Stabilirea împrejurărilor în care fapta a fost săvârşită;
 2. Analiza gradului de vinovăţie a salariatului precum şi consecinţele abaterii disciplinare;
 3. Verificarea eventualelor sancţiuni disciplinare suferite anterior de salariat;
 4. Efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

 

Art. 39. Comisia de Disciplina are atasat deciziei de numire si un Regulament de Organizare si Functionare.

 

COMISIA MEDICAMENTULUI

Art. 40. Comisia medicamentului are urmatoarele atributii:

 1. Stabileste liste de medicamente de bază, obligatorii, care să fie în permanență accesibile în incinta spitalului;
 2. Stabilirea unei liste de medicamente care se achiziționează doar în mod facultativ, la cazuri bine selecționate și documentate medical, pe bază de referat; aceasta din urmă trebuie să prezinte criteriile pe baza cărora se face recomandarea, susținute cu buletine de analiză și recomandări ale experților;
 3. Analiza referatelor de necesitate trimise conducerii în vederea aprobării și avizarea lor de către corespunzător profilului de acțiune al medicamentului solicitat;
 4. Verificarea continuă a stocului de medicamente de bază, pentru a preveni disfuncțiile în asistența medicală;
 5. verificarea ritmică a cheltuielilor pentru medicamente și analiza lor cu raportarea lunară a situației financiare;
 6. elaborarea de ghiduri terapeutice pe profiluri de specialitate medicală bazate pe bibliografie națională și internațională și pe condițiile locale;
 7. Dispunerea, dacă e cazul, a întreruperii administrării de medicamente cu regim special în cazul când acel tratament se consideră inutil.

 

COMITETUL DE PREVENIRE SI LIMITARE A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE

 

Art. 41. Comitetul de prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale, cu urmatoarele atributii:

 1. organizeazã si participã la întâlnirile Comitetului de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale;
 2. propune Directorului General sanctiuni pentru personalul care nu respectã procedurile si protocoalele de prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale astfel;

–           avertisment scris

–           diminuarea salariului de baza, pe o luna de zile, in procent de 5-10% functie de gravitatea faptei, la propunerea medicului curant.

 1. seful/responsabilul contractat participã în calitate de membru la sedintele Comitetului director al spitalului si, dupã caz, propune acestuia recomandãri pentru implementarea corespunzãtoare a planului anual de prevenire a infectiilor, echipamente si personal de specialitate;
 2. elaboreazã si supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale din spital;
 3. organizeazã, în conformitate cu metodologia elaboratã de Institutul National de Sãnãtate Publicã, anual, un studiu de prevalentã de moment a infectiilor asociate asistentei medicale si a consumului de antibiotice din spital;
 4. organizeazã si deruleazã activitãti de formare a personalului spitalului în domeniul prevenirii infectiilor asociate asistentei medicale;
 5. organizeazã activitatea compartimentului de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale pentru implementarea si derularea activitãtilor cuprinse în planul anual de supraveghere si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale al spital;
 6. propune si initiazã activitãti complementare de preventie sau de limitare cu caracter de urgentã, în cazul unor situatii de risc sau al unui focar de infectie asociatã asistentei medicale;
 7. elaboreazã ghidul de izolare al spitalului si coordoneazã aplicarea precautiilor specifice în cazul depistãrii colonizãrilor/infectiilor cu germeni multiplurezistenti la pacientii din spital;
 8. întocmeste harta punctelor si zonelor de risc pentru aparitia infectiilor asociate asistentei medicale si elaboreazã procedurile si protocoalele de prevenire si limitare în conformitate cu aceasta;
 9. implementeazã metodologiile nationale privind supravegherea bolilor transmisibile si studiile de supraveghere a infectiilor asociate asistentei medicale;
 10. verificã completarea corectã a registrului de monitorizare a infectiilor asociate asistentei medicale de pe sectii si centralizeazã datele în registrul de monitorizare a infectiilor al spitalului;
 11. raporteazã la directia de sãnãtate publicã judeteanã infectiile asociate asistentei medicale ale spitalului si calculeazã rata de incidentã a acestora la nivelul spitalului;
 12. organizeazã si participã la evaluarea eficientei procedurilor de curãtenie si dezinfectie prin recoltarea testelor de autocontrol;
 13. colaboreazã cu medicul de laborator pentru cunoasterea circulatiei microorganismelor patogene de la nivelul sectiilor si compartimentelor, cu precãdere a celor multirezistente si/sau cu risc epidemiologic major, pe baza planului de efectuare a testelor de autocontrol;
 14. solicitã trimiterea de tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referintã, în conformitate cu metodologiile elaborate de Institutul National de Sãnãtate Publicã, în scopul obtinerii unor caracteristici suplimentare;
 15. supravegheazã si controleazã buna functionare a procedurilor de sterilizare si mentinere a sterilitãtii pentru instrumentarul si materialele sanitare care sunt supuse sterilizãrii;
 16. supravegheazã si controleazã activitatea de triere, depozitare temporarã si eliminare a deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicalã;
 17. organizeazã, supravegheazã si controleazã respectarea circuitelor functionale ale spitalului si circulatia pacientilor;
 18. avizeazã orice propunere de modificare în structura spitalului;
 19. supravegheazã si controleazã respectarea în sectiile medicale si paraclinice a procedurilor de triaj, depistare si izolare a infectiilor asociate asistentei medicale;
 20. rãspunde prompt la informatia primitã din spital si demareazã ancheta epidemiologicã pentru toate cazurile suspecte de infectie asociatã asistentei medicale;
 21. dispune, dupã anuntarea prealabilã a Directorului General, mãsurile necesare pentru limitarea difuziunii infectiei, respectiv organizeazã, dupã caz, triaje epidemiologice si investigatii paraclinice necesare;
 22. întocmeste si definitiveazã ancheta epidemiologicã a focarului, difuzeazã informatiile necesare privind focarul, în conformitate cu legislatia, întreprinde mãsuri si activitãti pentru evitarea riscurilor identificate în focar;
 23. solicitã colaborarile interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la directia de sãnãtate publicã sau Institutul National de Sãnãtate Publicã – centru regional la care este arondat, conform reglementãrilor în vigoare;
 24. raporteazã Directorului General problemele depistate sau constatate în prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale;
 25. întocmeste rapoarte cu dovezi la dispozitia Directorului General al spitalului, în cazurile de investigare a responsabilitãtilor pentru infectii asociate asistentei medicale ;
 26. se asigură de aplicarea în activitatea curentă a procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile deigienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate;
 27. verifica raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi urmareste implementarea măsurilor de limitare a acestora, prin supravegherea pasiva a medicilor curanti si supravegherea activa care presupune identificarea IAAM de catre medicul epidemiolog pe baza definitiilor de caz prevazute de legea in vigoare prin controlul FOCG;
 28. verifica respectarea prevederilor Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale (triere corectă la locul de producere, inscripționare corectă a recipientelor, transportul corespunzator cu respectarea modului și orarului de transport în zona special amenajată depozitării temporare);
 29. verifica asigurarea de substanțe biocide, realizarea Listei cu antiseptice și dezinfectante in care este explicat modul, domeniul de utilizare și frazele de risc necesare utilizării corecte.

 

           COMISIA DE DECESE

Art. 42. Comisia de decese are urmatoarele atributii:

 1. Analizează și cercetează cauzele de deces în spital, precum și calitatea serviciilor și îngrijirilor medicale acordate până la deces, în funcție de circumstanțele în care a survenit decesul, sesizând organele abilitate;
 2. Încheie procese-verbale pentru fiecare caz de deces analizat în spital;
 3. Întocmește rapoarte periodice privind activitatea desfășurată, pe care le prezintă Directorului General.

 

COMITETUL SSM

Art. 43. Comitetul SSM are urmatoarele atributii:

 1. urmăreşte modul în care se aplică reglementările legislative privind protecţia muncii;
 2. analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională existenţi la locurile de muncă din spital;
 3. promovează iniţiativele proprii sau ale angajaţilor vizând prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;
 4. efectuează cercetări în cazul producerii unor accidente de muncă sau al apariţiei de îmbolnăviri profesionale;
 5. efectuează verificări la locurile de muncă în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
 6. asigură cadrul de participare a salariaţilor / colaboratorilor la luarea unor decizii care vizează măsuri cu implicaţii în domeniul protecţiei muncii;
 7. Respecta prevederile Legii 319/2006.

            PURTATORUL DE CUVANT

           Art. 44. Purtatorul de cuvant al spitalului are urmatoarele atributii:

 1. Furnizeaza pentru mass-media intr-un mod transparent si nediscriminatoriu, la cerere, informații privind activitatea spitalului;
 2. identifică știrile difuzate de mass-media locală și națională, care au un impact negativ asupra activității medicale și imaginii spitalului, verifică veridicitatea informațiilor și asigură, după caz, informarea corectă a opiniei publice sau exprimă poziția spitalului față de problemele semnalate;
 3. redactează, la nevoie, declarații de presă și participă la interviuri, furnizând informațiile supuse liberului acces al publicului, în scopul unei informări corecte și complete a opiniei publice;
 4. transmite uniform și constant mesaje, prin intermediul celor mai adecvate canale de promovare, maximizând notorietatea spitalului în rândul populației;
 5. elaborează și implementează planul de promovare a evenimentelor spitalului;
 6. însoțește reprezentanții mass media în spital.

Art. 45. In cadrul Spitalului de Boli Cronice “Domus Med” este numit:

 1. Responsabil cu transmiterea datelor medicale catre apartinatori,
 2. Responsabil cu verificarea termenelor de valabilitate a medicamentelor și a produselor medicale ce aparțin trusei de urgență;
 3. Comisia de Monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial (SCIM) cu propriul Regulament de Organizare si Functionare atasat ca Anexa 1 la decizie.
 4. Responsabil cu miscarea incetinita a medicamentelor;
 5. Responsabil baze de date;

Art. 46. Responsabil cu colectarea chestionarelor de satisfactie a pacientilor si analiza gradului de satisfactie a acestora, cu urmatoarele atributii:

 1. chestionarele de satisfactie a pacientilor lunar din urna destinata acestora
 2. efectueaza analiza lunara/trimestriala a gradului de satisfactie a pacientilor si prezinta raportul/analiza Comitetului Director
 3. propune masuri de imbunatatire a gradului de satisfactie a pacientilor (acolo unde acestia nu sunt satisfacuti)
 4. comunica Directorului General importanta realizarii cerintelor pacientilor.

 

COMISIA DE SELECTIONARE SI CASARE

Art. 47. Comisia de selectionare si casare a documentelor  avand urmatoarele atributii:

 1. raspund pentru intocmirea propunerilor pentru propriu Nomenclatorul Arhivistic;
 2. centralizeaza propunerile sefilor de compartimente si intocmeste proiectul Nomenclatorului pe care il prezinta spre aprobare Comisiei de selectionare;
 3. Comisia de selectionare va dezbate si va aproba Proiectul de Nomenclator. Dupa aprobare Proiectul de Nomenclator va fi inaintat spre confirmare S.J.A.N. a judetului Olt. Dupa primirea confirmarii Nomenclatorul Arhivistic va intra in vigoare prin decizia conducerii;
 4. Anual, de regula in luna decembrie sau ori de cate ori este nevoie, presedintele convoaca Comisia de Selectionare a documentelor.
 5. este constituita in interesul Spitalului de Boli Cronice “Domus Med” cu obiective clare si precise privind organizarea si valorificarea documentelor.

 

COMISIA ANTIBIOTICELOR

Art. 48. Comisia antibioticelor are urmatoarele atributii:

 1. va controla utilizarea corecta a antibitoicelor in cadrul spitalului;
 2. va supraveghea reactiile adverse la antibiotice;
 3. va informa periodic personalul medical cu privire la aparitia noilor antibiotice;
 4. urmareste consumul de antibiotice;
 5. stabileste protocoalele de profilaxie si terapie antibiotica;
 6. stabileste lista de antibiotice obligatorii, care trebuie sa fie in permanenta accesibila personalului medical in functie de necesitatile pacientilor internati.

 

Art. 49. Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal cu urmatoarele atributii principale:

 1. asigura protectia datelor cu caracter personal privind prelucrarea acestora luand in considerare datele persoanei in raport cu functia pe care o indeplineste in cadrul spitalului si echilibrat cu alte drepturi fundamentale, in conformitate cu principiul proportionalitatii;
 2. sa se asigure ca a fost furnizata o declaratie de consimtamant formulata intr-o forma inteligibila si usor accesibila, utilizand un limbaj clar si simplu, fara clauze abuzive;
 3. sa informeze si consilieze angajatii spitalului cu privire la obligatiile de a respecta GDPR si alte legi privind protectia datelor;
 4. sa monitorizeze respectare GDPR si a altor legi privind protectia datelor, inclusiv gestionarea activitatilor interne de protectie a datelor;
 5. sa monitorizeze activitatile spitalului ce au legatura cu evaluarile de impact privind protectia datelor;
 6. sa fie prima persoana de contact pentru autoritatile de supraveghere si pentru persoanele fizice ale caror date sunt prelucrate (pacienti, angajati, etc);
 7. sa tina seama, in mod corespunzator, cu maxima responsabilitate, de riscul asociat operatiunilor de prelucrare, de natura si domeniul de aplicare, cat si de contextul si scopurile prelucrarii.

 

 

COMISIA DE FARMACOVIGILENTA

Art. 50. Comisia de Farmacovigilenta cu urmatoarele atributii principale:

 1. identificarea și cuantificarea reacţiilor adverse necunoscute;
 2. identificarea subgrupurilor de pacienţi ce prezintă un risc particular pentru apariţia reacţiilor adverse;
 3. monitorizarea frecvenței reacţiilor adverse cunoscute;
 4. monitorizarea continuă a siguranţei unui medicament, pe toată durata vieţii lui, pentru a asigura că ricurile asociate și beneficiile rămân acceptabile;
 5. analiza și diseminarea informaţiilor necesare prescrierii corecte și reglementării circulaţiei produselor medicamentoase;
 6. comisia se întruneşte în şedinţe trimestriale și in şedinţe extraordinare, la convocarea conducerii spitalului;
 7. analizează riscurile noi sau dacă s-au produs modificări cu privire la riscurile existente și dacă riscurile respective au un impact asupra raportului risc/beneficiu al medicamentului;
 8. are obligaţia de a susţine tot corpul medical în vederea depistării și raportării reacţiilor adverse la medicamente conform legislaţiei în vigoare;
 9. analizează justificările primite din partea medicilor curanţi și prezintă conducerii spitalului și medicului curant concluziile finale;

10.colaborează cu celelalte comisii ale spitalului în vederea creşterii calității actului medical.

 

COMISIA  SIUI

Art. 51. Comisia  SIUI are urmatoarele atributii:

 1. Respectarea caracterului permanent si sustinut al pregatirii profesionale in spital, pentru dezvoltarea si perfectionarea continua a cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale necesare validarii corectiilor din SIUI;
 2. Verifica inregistrarea corecta a datelor din foile de observatie ale pacientilor;
 3. Analizeaza si evalueaza cazurile nevalidate;
 4. Ca utilizator vizualizează rezultatele raportării şi corectează eventualele date invalidate la raportare, reluând practic fluxul de colectare a datelor prin verificarea sau completarea datelor introduse;
 5. Solicita revalidarea cazurilor nevalidate conform normelor legale, pentru fiecare caz in parte;
 6. Ca utilizator va trebui să repete acest flux până când raportarea nu mai conţine erori, corectabile, în caz contrar CAS nu va deconta decât o parte a serviciilor prestate de furnizor, în baza regulilor prevăzute în actele normative;
 7. Verifica modul de colectare si transmitere a datelor, chiar daca acestea sunt bine inregistrate in FO, pentru ca ele sa ajunga nealterate sub forma electronica si apoi sa poata fi utilizate la gruparea pacientilor;
 8. Asigura confidentialitatea informatiilor – baza de date ce cuprinde informatiile despre pacienti trebuie foarte bine gestionata, pentru a preveni utilizarea neautorizata a informatiilor confidentiale referitoare la pacientii externati;
 9. Propune Directorului General solutii pentru eficientizarea sistemului SIUI;
 10. Ia masuri la nivelul sectiilor pentru completarea corecta si ordonata a FO.
 11. Sunt implicati in constituirea bazelor de date ale sistemului de informatii ale spitalului, in forma limitata si regim controlat cu ajutorul programului specific utilizat ;
 12. Sistemul informational va inregistra datele de identificare ale oricarui operator care efectueaza modificari ale datelor cu caracter personal, precum si data si ora efectuarii modificarii ;

13.Sistemul informational va mentine si datele sterse si modificate.

 1. Insusesc si inteleg terminologia de lucru si termenii tehnici folositi in manuale, documentatii, ghiduri de utilizare sisteme electronice cu care opereaza bazele de date ;
 2. Creeaza, formateaza si finalizeaza lucrari pe suport electronic utilizand informatii din bazele de date la care accesul ii este permis;
 3. Tabelele, formularele si rapoartele dintr-o baza de date sunt create si modificate conform cerintelor de lucru prin operatii specifice si nivelului de acces permis de catre softul/aplicatia utilizata adecvat ;
 4. Previn si solutioneaza erorile in functionarea calculatorului si a altor echipamente ;
 5. Aparitia situatiilor deosebite este adusa la cunostinta administratorului de retea cu promptitudine;
 6. Inteleg si aplica cu corectitudine securitatea informatiei si aspectele legate de virusii calculatoarelor
 7. Raspund de respectarea confidentialitatii si anonimatului datelor personale ale pacientilor si respectarea prevederilor legale in domeniu ;
 8. Asigura respectarea normelor de etica profesionala si deontologie medicala la nivelul spitalului.

 

COMISIA DE ANALIZA PRIVIND INCALCAREA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

Art. 52. Comisia de analiza privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public cu urmatoarele atributii principale:

 1. Primeste si analiza reclamatiile persoanelor vizand nerespectarea Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Efectueaza cercetarea administrativa ;
 3. Stabileste daca reclamatia persoanei privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public este intemeiata sau nu ;
 4. In cazul in care reclamatia este intemeiata, propune aplicarea unei sanctiuni disciplinare pentru personalul responsabil si comunicarea informatiilor de interes public solicitate. In cazul angajatilor culpabili, comisia va informa despre rezultatul cercetarii administrative comisia de disciplina a spitalului, care va propune sanctiuni corespunzatoare, conform legislatiei in vigoare ;
 5. Redacteaza si trimite raspunsul solicitantului.

 

           COMISIA DE ANALIZA A REZULTATELOR UTILIZARII PROCEDURILOR

           MEDICALE SI PROTOCOALELOR DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT ADOPTATE IN

            SPITAL

Art. 53. Comisia de analiza a rezultatelor utilizarii procedurilor medicale si protocoalelor de diagnostic si tratament adoptate in spital, are urmatoarele atributii principale:

 1. Identifica afectiunile pentru care sunt necesare protocoale de diagnostic si tratament;
 2. Stabileste actualizarea, mentinerea sau anularea in urma reevaluarii periodice a procedurilor si protocoalelor, in functie de indicatorii evaluati si calculati;
 3. Se asigura de implementarea protocoalelor la locul de utilizare;
 4. Controleaza periodic punerea in aplicare a protocoalelor prin analiza F.O.;
 5. colaboreaza cu intreg personalul medical in vederea asigurarii respectarii continutului din proceduri si protocoale;
 6. Analizeaza anual rezultatele utilizarii protocoalelor si procedurilor la nivelul spitalului.

 

 

 

 

 

 

COMISIA PRIVIND COORDONAREA IMPLEMENTARII MANAGEMENTUL

CALITATII SERVICIILOR MEDICALE SI SIGURANTEI PACIENTULUI SI DE PREGATIRE PENTRU EVALUAREA ANMCS – CICLUL AL II-LEA

 

Art. 54. Comisia privind coordonarea implementarii managementul calitatii serviciilor medicale si sigurantei pacientului si de pregatire pentru evaluarea ANMCS – ciclul al II-lea cu urmatoarele atributii principale:

 1. Stabileste misiunea si viziunea spitalului, in concordanta cu nevoia de servicii de sanatate a comunitatii deservite si resursele existente sau potentiale;
 2. Sustine SMC in atingerea obiectivelor -Acreditarea spitalului;
 3. Monitorizeaza spitalui postacreditare;
 4. Implementarea si dezvoltarea continua a “conceptului de calitate”
 5. Analizeaza continutul standardelor, criteriilor, cerintelor, indicatorilor prevazuti in Ordinul presedintelui ANMCS si stabileste activitatile, resursele si termenele de realizare, in vederea atingerii acestora;
 6. Coordoneaza activitatea de elaborare a documentatiei aferente procesului de evaluare si acreditare, impreuna cu SMC.

 

 

 

CAPITOLUL V

SERVICIUL DE PRIMIRE SI EXTERNARE A BOLNAVILOR

 

REGISTRATOR COORDONATOR

Art. 55. Registratorul coordonator al serviciului are in principal următoarele atribuții, fara a se limita doar la acestea:

1.In momentul intrarii si iesirii in/din spital, efectueaza pontarea (acest lucru fiind necesar pentru evidenta prezentei la locul de munca), respectandu-se intocmai programul de lucru stabilit;

2.Cunoaste si respecta intocmai prevederile regulamentulului de ordine interioara al spitalului, precum si ale procedurilor de lucru, care i–au fost aduse la cunostinta;

3.Respecta drepturile pacientilor, potrivit dispozitiilor Legii 46/2003 privind drepturile pacientilor, tinand cont ca pacientul are, printre altele, urmatoarele drepturi:

 • De a fi respectat ca persoana umana, fara nicio discriminare;
 • De a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, la modul de a le utiliza, cat si asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate;

4.Asigura activitatile de sprijin pentru realizarea activitatii medicale sau alte activitati auxiliare care nu au legatura cu asistenta medicala, la cel mai inalt nivel;

 1. Are obligatia cunoasterii si aplicarii consecvente a reglementarilor specifice activitatii desfasurate;
 2. Gestioneaza cu maxima eficienta resursele materiale alocate;
 3. Se preocupa de cresterea capacitatii de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobandite;
 4. Are o tinuta si un comportament decent, conform procedurilor;
 5. Respecta codul de conduita al spitalului, conform procedurilor;
 6. Promoveaza imaginea spitalului;
 7. Gestioneaza situatiile de urgenta, conform procedurilor;
 8. Raspunde la apelurile telefonice, selecteaza si furnizeaza informatiile solicitate.
 9. Preia toate apelurile telefonice si le directioneaza in functie de cererea interlocutorului, afland identitatea acestuia pe care trebuie sa o comunice;

15.Tine evidenta solicitarilor directe si a apelurilor telefonice in absenta persoanelor cautate si asigura operativ informarea acestora;

16.Programeaza pacientii pentru consultatii si servicii medicale la solicitarea acestora, conform procedurilor;                      

17.Intampina pacientul care vine din proprie initiativa, sau cu bilet de trimitere de la medicul de familie, sau medicul specialist pentru internare, cat si alte categorii de persoane care au venit sa se adreseze spitalului in diverse relatii: comerciale, de colaborare, prezentare, vizitare;

18.La internare verifica valabilitatea si corectitudinea datelor inscrise pe biletul de trimitere pentru servicii medicale, conform procedurilor;

19.Inregistreaza pacientul in baza de date utilizand sistemul informatic specific, conform procedurilor, cu ajutorul cardului si a unui act de identitate; 

20.Verifica documentele prezentate de pacienti si completeaza registrele de evidenta / tine evidenta computerizata a pacientilor.

21.Ofera informatii si rezolva problemele pacientilor cu respectul cuvenit;

22.Asigura activitatea de informatii generale pentru public;

 1. Furnizeaza cu amabilitate informatiile solicitate;
 2. Oferă informaţii aparţinătorului despre evidenţa pacienţilor;
 3. Înregistrează intrările şi ieşirile bolnavilor din spital;
 4. Încasează taxele sanitare conform legislatiei in vigoare;
 5. Anunta asistenta sefa momentul in care a ajuns pacientul in cadrul spitalului la receptie.
 6. Inregistrare electronica (introducere in EasyMed) a biletelor de trimitere, respectiv a informatiilor complete despre pacienti;
 7. Asigura arhivarea in ordine cronologica a documentelor medicale;

30.Intocmeste si elibereaza chitante si facturi fiscale pentru servicii medicale.

31.Trimite/primeste e-mailuri, scaneaza si copiaza documente, raspunde si directioneaza apelurile telefonice catre persoanele cararora le sunt adresate sau persoanei desemnate sa gestioneze corespondenta;

32.Receptioneaza corespondenta si coletele si redirectioneaza destinatarului, sau, in cazul in care corespondenta este adresata spitalului si nu specific unei persoane, Sefului de receptie, care o va inmana Directorului General. In cazul in care care trebuie sa receptioneze corespondenta care este venita cu confirmare de primire si pentru care trebuie sa se semneze si stampileze de primire, inmaneaza de urgenta destinatarului, sau Sefului de receptie, ca mai sus;

 1. Participa obligatoriu la sedintele de lucru lunare sau de cate ori este nevoie;
 2. Pastreaza permanent o tinuta corespunzatoare sub aspect fizic si moral;
 3. Poarta echipamentul prevazut de Regulamentul de Ordine Interioara, care va fi schimbat de cate ori este nevoie pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal;
 4. Se ingrijeste de mentinerea curateniei la locul de munca si de respectarea normelor igienico-sanitare specific;

37.Semnaleaza conducerii spitalului orice plangere a pacientului si ia toate masurile posibile pentru rezolvarea acestora;

 1. Raspunde in fata sefilor ierarhic superiori pentru activitatea desfasurata;

39.Verifica si solutioneaza, in limita competentelor, reclamatiile clientilor. Peste limita de competenta informeaza de indata conducerea spitalului;

 1. Asigura mentinerea unei ambiante placute in incinta si in spatiul inconjurator.
 2. Indeplineste dispozitii suplimentare cu caracter obligatoriu trasate de Directorul general al spitalului sub rezerva legalitatii lor.

 

Art. 56. Asistentul medical cu atribuții  in domeniul balneofizioterapiei:

 1. Primeşte pacienţii internaţi si ii ajuta la acomodarea acestora la condiţiile din baza de tratament;
 2. Informează asupra obligativităţii respectării regulamentului de ordine interioara;
 3. Supraveghează starea pacienţilor pe perioada aplicării procedurilor fizioterapeutice;
 4. Supraveghează si înregistrează in permanenta datele despre starea pacientului si informează medicul asupra modificărilor intervenite;
 5. Informează si instruieşte pacientul asupra tratamentului pe care-l efectuează, asupra efectelor terapeutice si asupra efectelor negative care pot apărea;
 6. Aplica procedurile de balneo-fizio-kinetoterapie si masaj cu toţi parametrii agentului fizic, in vederea recuperării medicale, conform prescripţiei medicului si răspunde de respectarea parametrilor tehnici a fiecărei proceduri;
 7. Manifesta permanent o atitudine de solicitudine fata de bolnav;
 8. Respecta întocmai prescripţiile făcute de medic pe fisele de tratament ale bolnavilor;
 9. Consemnează pe fisele de tratament procedurile efectuate bolnavului;
 10. Tine evidenta tratamentelor si procedurilor efectuate si transmite datele către asistentul sef;
 11. Inregistreaza in programul informatic toate procedurile medicale efectuate la baza de tratament si cuprinse in sistemul D.R.G.
 12. Utilizează si păstrează in bune condiţii echipamentele si instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea materialelor si instrumentarului de unica folosinţa utilizat si se asigura de depozitarea acestora in vederea distrugerii;
 13. Pregăteşte si verifica funcţionarea aparaturii din dotare, semnalând defecţiunile personalului tehnic.
 14. Se preocupa de aprovizionarea si utilizarea soluţiilor medicamentoase necesare la aplicarea procedurilor fizioterapeutice;
 15. Acorda primul ajutor in situaţiile de urgenta si cheamă medicul;
 16. Pregăteşte materialele si instrumentarul, in vederea sterilizării;
 17. Poarta echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de organizare si funcţionare care va fi schimbat ori de cate ori va fi nevoie, pentru păstrarea igienei si a aspectului estetic personal;
 18. Are obligaţia de anunţa in cel mai scurt timp directorul medical in legătura cu orice caz de îmbolnăvire sau de apariţie a unei boli transmisibile in familie cu situaţiile de incapacitate temporara de munca ;
 19. Respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical;
 20. Respecta si apăra drepturile pacientului;
 21. Desfăşoară activitate permanenta de educaţie sanitara;
 22. Se preocupa de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educaţie medicala continua si conform cerinţelor postului;
 23. Participa la asigurarea unui climat optim si de siguranta la baza de tratament;
 24. Organizeaza si desfasoara programe de educatie pentru sanatate, activitati de consiliere, lectii educative si demonstratii practice, pentru pacienti , apartinatori si diferite categorii profesionale aflate in formare;
 25. Informatiile pe care le detine angajatul, ca efect al executarii contractului de munca sunt strict confidentiale.De asemenea sunt confidentiale documentele care s-au pus sau se vor pune la dispozitia angajatului ;
 26. Secretul profesional este obligatoriu, cu exceptia situatiilor prevazute de lege;
 27. Fac obiectul secretului profesional tot ceea ce salariatul, in timpul exercitarii profesiei sale, a aflat direct sau indirect in legatura cu viata intima a bolnavului, a familiei, a apartinatorilor, precum si probleme de diagnostic, prognostic, tratament, diverse circumstante in legatura cu boala. Secretul profesional persista si dupa terminarea tratamentului sau decesul pacientului ;
 28. Secretul profesional trebuie pastrat si fata de apartinatori, daca pacientul nu doreste astfel ;
 29. Secretul profesional trebuie pastrat fata de colegi, cadre sanitare si institutii medicale care nu sunt implicate in actul medical al pacientului in cauza;
 30. Respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea ,controlul si combaterea infectiilor asociate asistentei medicale ;
 31. Participa la procesul de formare a viitorilor asistenti medicali ;
 32. Supravegheaza si coordoneaza activitatile desfasurate de personalul din subordine;
 33. Respecta codurile de procedura la colectarea deseurilor medicale ;
 34. Asigura curatenia la locul de munca dupa fiecare act medical ;
 35. Are obligatia sa-si insuseasca si sa respecte normele PSI prevazute de legislatia in vigoare ;
 36. Respecta strategiile si politicile de dezvoltare ale spitalului elaborate de conducerea spitalului, in concordanta cu strategia Ministerului Sanatatii, avand in vedere necesarul de servicii medicale din teritoriul respectiv.
 37. Obligativitatea cunoasterii si respectarii prevederilor actelor normative in vigoare, aplicabile in domeniul sanitar.
 38. Respecta protocoalele de ingrijiri aplicabile in domeniul in care isi desfasoara activitatea ;
 39. Este numita persoana responsabila pentru interventie in caz de incendiu si a altor situatii de urgenta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VI

SECTII CU PATURI

– Compartiment Boli Cronice –

– Compartiment Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie –

 

            Art. 57. Serviciile medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare continua sunt serviciile medicale de diagnostic, tratament și monitorizare pentru pacienții care necesită supraveghere pe o durată mai mare de 12 ore.

            Art. 58. Atribuțiile secției/compartimentului cu paturi:

 1. repartizarea bolnavilor în salon în cel mai scurt timp în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor interioare;
 2. asigurarea examinării medicale complete şi a investigaţiilor minime a bolnavilor în ziua internării;
 3. efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului. declararea cazurilor de boli contagioase şi a bolilor profesionale conform reglementărilor în vigoare;
 4. asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale şi chirurgicale; indicarea, folosirea şi administrarea alimentaţiei dietetice, medicamentelor, agenţilor fizici, climatici, a gimnasticii medicale, precum şi a protezelor, instrumentarului şi aparaturii medicale şi a mijloacelor specifice de transport;)
 5. asigurarea în permanenţă a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării;
 6. asigurarea functiei de gestiune a datelor si informatiilor medicale;
 7. elaborarea si actualizarea programului de deratizare, dezinfectie, dezinsectie pe saloane;
 8. elaborarea si actualizarea programului de curatenie a saloanelor;
 9. asigurarea îmbunătăţirii calităţii serviciilor medicale furnizate asiguraţilor;
 10. asigurarea conform protocoalelor aprobate a medicaţiei necesare pentru realizarea tratamentului indicat de medicul curant şi a administrării corecte a acesteia, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului;
 11. medicaţia va fi acordată integral de spital în funcţie de disponibilul existent la acel moment în farmacie şi va fi scrisă în foaia de observaţie de medicul curant;
 12. asigurarea însoţirii pacientului în cazul în care trebuie supus unor explorări /investigaţii realizate în alte servicii de către un cadru medical sau auxiliar;
 13. urmărirea ridicării continue a calităţii îngrijirilor medicale;
 14. asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce;
 15. asigurarea alimentatiei bolnavilor, în concordanță cu diagnosticul și stadiul evolutiv al bolii;
 16. asigurarea condiţiilor pentru colectarea şi centralizarea gradului de satisfacţie a pacientului îngrijit în secţie;
 17. asigurarea accesului neingradit al pacientilor/apartinatorilor si/sau vizitatorilor la registrul de sugestii, reclamatii si sesizari, constituit la nivelul fiecarei sectii;
 18. desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi de servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestora cu familia;
 19. transmiterea concluziilor diagnostice şi a indicaţiilor terapeutice pentru bolnavii externaţi, unităţilor sanitare ambulatorii sau medicului de familie;
 20. afişarea la loc vizibil a drepturilor şi obligaţiilor pacientului;
 21. asigurarea desfăşurării practice a învăţământului medical superior şi mediu în conformitate cu reglementările în vigoare;
 22. efectuarea de studii şi cercetări medicale în legătură cu aplicarea de metode noi de investigaţii şi tratament;
 23. F.O.C.G va fi completată în toate rubricile astfel încât să se asigure în totalitate legalitatea raportării situaţiilor statistice şi contabile și totodată trasabilitatea serviciilor medicale prestate. Foile de observație vor conține rezultatele tuturor investigațiilor paraclinice solicitate de către medicul curant, precum și a investigațiilor și consulturilor multidisciplinare efectuate;
 24. educația sanitară a bolnavilor și a aparținătorilor.
 25. respectarea programului de deratizare, dezinfecție și dezinsecție;
 26. respectarea programului orar de curățenie a saloanelor / rezervelor și a anexelor sanitare, aprobat și afișat pe fiecare secție/compartiment din spital. aa) respectă libertatea de deplasare a pacientului, în incinta spitalului, excepție făcând perioadele de vizită și contravizită a cadrelor medicale din secție / compartiment; în cazul în care pacientul solicită părăsirea, pe perioadă limitată a incintei spitalului, învoirea va fi acordată în baza biletului de voie semnat și parafat de medicul curant și avizat de medicul coordonator al secției / compartimentului, caz în care pacientul va părăsi incinta spitalului în ținută de stradă;
 27. Implicarea aparținătorilor la îngrijirea unor categorii de bolnavi;
 28. În vederea implicării aparținătorilor la îngrijirea unor categorii de bolnavi (pacienți cu nevoi speciale), în cazul pacienților în stare critică sau terminală, indiferent de secția sau compartimentul în care aceștia sunt internați, familia poate solicita prezența permanentă lângă pacient al unui singur membru de familie, cu acordul medicului curant, dacă condițiile din secția sau compartimentul respectiv permite acest lucru.
 29. În caz contrar, se va asigura accesul familiei periodic la pacient, asigurându-se un spațiu adecvat de așteptare, în apropierea secției sau compartimentului respectiv.
 30. În cazul pacienților internați care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei prezentate, pe oricare dintre secția/compartimentul din unitatea sanitară, accesul unei persoane poate fi permanent.
 31. Este interzis vizitatorilor introducerea de alimente contraindicate regimului dietetic al bolnavului sau în cantitate prea mare.
 32. Este interzisă și introducerea băuturilor alcoolice.
 33. Vizitatorii vor evita discuțiile neplăcute ce pot afecta pacienții, vor respecta linistea celorlalți bolnavi internati.
 34. Vizitatorilor le este interzis fumatul în unitate.
 35. Vizitatorii trebuie să respecte orele de vizită și să dea curs indicațiilor medicilor, personalului sanitar sau de paza.
 36. Programul de vizită va fi afișat la toate intrările din spital, în mod vizibil și accesibil vizitatorilor.

Art. 59. Atribuțiile personalului din secția/compartimentul cu paturi

 1. Intreg personalul medical, indiferent în ce structură medicală este încadrat (secție, compartiment, cabinet, etc) are obligația să păstreze confidențialitatea față de terți (alții decât familia și reprezentanții legali) a tuturor informațiilor decurse din serviciile medicale acordate asiguraților; de asemenea are obligativitatea cunoașterii clauzelor contractuale ce rezultă din contractele și actele adiționale încheiate cu CJAS Olt și sancțiunile ce se aplică în caz de nerespectare a acestora, în conformitate cu legislația în vigoare și cu noile acte normative ce apar.

Art. 60. Medicul sef de  Secţie/Compartiment are în principal următoarele atribuții:

 1. îndrumă și realizează activitatea de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul secției / compartimentului respectiv și răspunde de calitatea actului medical;
 2. obţinerea consimţământului informat al pacientului, familiei sau reprezentantului legal pentru intervenţii conforme cu competentele profesionale.
 3. organizează și coordonează activitatea medicală din cadrul secției sau compartimentului medical, fiind responsabil de realizarea indicatorilor specifici de performanță ai secției sau compartimentului medical, prevăzuți în anexa la contractul de administrare sau fisa post;
 4. răspunde de crearea condițiilor necesare acordării de asistență medicală de calitate de către personalul din secție sau compartimentul medical;
 5. propune directorului medical planul anual de furnizare de servicii medicale al secției sau compartimentului medical și răspunde de realizarea planului aprobat;
 6. răspunde de calitatea serviciilor medicale prestate de către personalul medico-sanitar din cadrul secției sau compartimentului medical;
 7. elaborează rapoarte de evaluare periodică a practicilor medicale; face propuneri pentru îmbunătăţirea standardelor clinice și modelelor de practică; Stabileşte obiective pentru ameliorarea practicilor secţiei / compartimentului;
 8. sabileşte personalul si aprobă graficul de distribuire a alimentaţiei ;
 9. răspunde pentru aplicarea procedurii privind activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal ale pacienţilor şi salariaţilor, cu garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa intimă, familială şi privată, în cadrul secţiei/compartimentului;
 10. evaluează necesarul anual de medicamente și materiale sanitare al secției sau compartimentului medical, investițiile și lucrările de reparații curente și capitale necesare pentru desfășurarea activității în anul bugetar respectiv, pe care le transmite spre aprobare conducerii spitalului;
 11. angajează cheltuieli în limita bugetului repartizat;
 12. aplică strategiile de dezvoltare ale spitalului, adecvate la necesarul de servicii medicale specifice secției sau compartimentului medical;
 13. înaintează comitetului director propuneri privind proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al secției sau compartimentului medical, elaborate cu sprijinul compartimentului economico-financiar;
 14. înaintează comitetului director propuneri de creștere a veniturilor proprii ale secției sau compartimentului medical, conform reglementărilor legale, inclusiv din donații, fonduri ale comunității locale ori alte surse;
 15. întreprinde măsurile necesare și urmărește realizarea indicatorilor specifici de performanță ai secției sau compartimentului medical, prevăzuți în anexa la contractul de administrare/fisă post/decizie;
 16. elaborează fișa postului pentru personalul aflat în subordine, pe care o supune aprobării Directorului General al spitalului;
 17. răspunde de respectarea la nivelul secției sau compartimentului medical a regulamentului de organizare și funcționare, a regulamentului intern al spitalului;
 18. stabilește atribuțiile care vor fi prevăzute în fișa postului pentru personalul din subordine, pe care le înaintează spre aprobare Directorului General, în conformitate cu reglementările legale in vigoare;
 19. face propuneri comitetului director privind necesarul de personal, pe categorii și locuri de muncă, în funcție de volumul de activități, conform reglementărilor legale în vigoare;
 20. propune programul de lucru pe locuri de muncă și categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine, în vederea aprobării de către Directorul General;
 21. propune aplicarea de sancțiuni administrative pentru personalul aflat în subordine care se face vinovat de nerespectarea regulamentului de organizare și funcționare, a regulamentului intern al spitalului;
 22. supervizează conduita terapeutică, avizează tratamentul, prescrierea investigațiilor paraclinice, a indicațiilor operatorii și programului operator pentru pacienții internați în cadrul secției / compartimentului;
 23. aprobă internarea pacienților în secție, pe baza criteriilor de internare;
 24. avizează si raspunde de modul de completare și de întocmire a documentelor medicale eliberate în cadrul secției sau compartimentului medical;
 25. evaluează performanțele profesionale ale personalului aflat în subordinea directă, conform structurii organizatorice și fișei postului;
 26. propune planul de formare și perfecționare a personalului aflat în subordine, în conformitate cu legislația în vigoare, pe care îl supune aprobării Directorului General;
 27. coordonează activitățile de control al calității serviciilor acordate de personalul medicosanitar din cadrul secției sau compartimentului medical;
 28. răspunde de asigurarea condițiilor adecvate de cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor asociate asistenţei medicale în cadrul secției sau compartimentului medical, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătății;
 29. asigură monitorizarea și raportarea indicatorilor specifici activității medicale, financiareconomici, precum și a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire și control din cadrul secției sau compartimentului medical, în conformitate cu reglementarile legale în vigoare;
 30. răspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de către personalul medical din subordine și ia măsuri imediate când se constată încălcarea acestora, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;
 31. asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidențialității datelor pacienților internați, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea secției sau compartimentului medical;
 32. urmărește încheierea contractelor de asigurare de malpraxis de către personalul medical din subordine;
 33. în domeniul financiar îndeplinește atribuțiile conducatorului compartimentului de specialitate, conform normelor și procedurilor legale și face propuneri de angajare, lichidare și ordonanțare a cheltuielilor, care se aprobă de conducătorul spitalului;
 34. propune protocoale specifice de practică medicală, care urmează să fie implementate la nivelul secției sau compartimentului medical, cu aprobarea consiliului medical;
 35. răspunde de soluționarea sugestiilor, sesizărilor și reclamațiilor referitoare la activitatea secției sau compartimentului medical;
 36. propune Directorului General un înlocuitor pentru perioada când lipsește din spital.
 37. elaborează împreună cu directorul medical propuneri de îmbunătăţire a calitatii serviciilor medicale si hoteliere;
 38. asigură acomodarea şi integrarea personalului nou încadrat prin informare asupra structurii secţiei / compartimentului, circuitelor, normelor specifice de sănătate şi securitate în muncă, PSI, RI, ROF şi fişa postului) verifică aplicarea corectă de către personalul secției/compartimentului a prevederilor contractului cadru privind conditiile acordării asistenței medicale spitalicești cu respectarea pachetului de servicii de bază pentru asigurași și a pachetului minimal în cazul persoanelor cu asigurare facultativă;
 39. raspunde de acordarea serviciilor medicale tuturor asiguraților, indiferent de casa de asigurări de sanatate unde se vireaza contribuția de asigurari de sănătate pentru acestia, precum și de solicitarea documentelor care atestă această calitate;
 40. cunoaşte şi respectă codul de etică şi deontologie al medicului şi legea privind exercitarea profesiei de medic;
 41. respectă programul de lucru şi semnează condica de prezenţă la venire şi plecare;
 42. poartă echipamentul de protecţie stabilit, pe care îl va fi schimba ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal;
 43. respectă Normele Generale de Securitate şi Sănătate în Muncă, P.S.I., răspunde de instruirea personalului din subordine;
 44. respectă regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii şi regulamentul intern;
 45. respectă Legea nr. 319/2006 – Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă şi Normele Metodologice de aplicare a legii H.G. nr. 1425/2006; controlează şi răspunde de aplicarea măsurilor de sănătate şi securitate în muncă, în secţia pe care o conduce;
 46. respectă Legea nr. 307/2006 cu privire la apărarea împotriva incendiilor şi Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată ;
 47. desfăşoară activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi pe celelalte persoane participante la procesul de muncă;
 48. respectă și apară drepturile pacienţilor prevăzute de lege;
 49. răspunde de raportările periodice solicitate de conducerea spitalului;
 50. controlează şi îndrumă codificarea corectă a diagnosticelor;
 51. supervizează, controlează, îndrumă şi organizează înregistrarea în sistemul electronic al spitalului; aaa) urmărește dezinfecția clinică a încăperilor din secție/compartiment și asigură eliberarea spațiilor respective în momentul planificat;
 52. informează CPIAAM asupra cazurilor de diagnostic de infecție transferate din alte unități sanitare, precum și asupra internărilor din teritoriu a cazurilor la care stabilețte diagnosticul de infecție asociată asistenţei medicale sau altă boală transmisibila;
 53. respectă Drepturile pacientului conform Legii nr. 46/2003; ddd) asigură și respectă confidențialitatea și anonimatul pacientului;
 54. cunoaște și respectă prevederile Ordin Nr. 1.761/ 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia;
 55. respectă OMS nr 1226/2012 referitor la normele tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale. Medicul șef/coordonator din unităţile sanitare are următoarele atribuţii:
 56. a) controlează modul în care se aplică codul de procedură stabilit pe secţie/compartiment;
 57. b) semnalează imediat directorului financiar contabil şi şefului scompartimentului administrativ deficienţele în sistemul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale;
 58. respectă OMS nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare .
 59. organizează, controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii secţii/ compartiment, conform planului anual de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitatea sanitară;
 60. răspunde de activităţile desfăşurate de personalul propriu al secţiei, cu respectarea procedurii de declarare a infecţiilor asociate asistenţei medicale, elaborată de compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate îngrijirilor medicale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 61. răspunde de depistarea şi raportarea la timp a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 62. răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată în unitatea sanitară;
 63. răspunde de efectuarea de către asistenta şefă de secţie a triajului zilnic al personalului din subordine şi declararea oricărei suspiciuni de boală transmisibilă către compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 64. în cazul şefilor de secţie în secţii cu risc, răspunde de derularea activităţii de screening al pacienţilor pentru depistarea colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi, în conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 65. răspunde de luarea deciziei de izolare/tip de precauţii şi de aplicarea ei, împreună cu serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi cu directorul medical;
 66. răspunde de elaborarea procedurilor şi protocoalelor de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale pe secţie.
 67. stabileşte obiectivele specifice secţiei în corelaţie cu obiectivele şi scopurile manageriale ale conducerii spitalului;
 68. stabileşte obiectivele anuale de învăţământ, instruire a personalului medical şi nemedical al secţiei;
 69. propune la începutul anului planul de pregătire/instruire profesională continuă a personalului medical;
 70. organizează la începutul programului raportul de gardă unde se analizează evenimentele din secţie/compartiment din ultimele 24 de ore stabilindu-se măsurile necesare;
 71. la raportul de gardă participă personalul medical, asistentul şef şi durează maxim 30 de minute;
 72. controlează permanent ţinuta corectă şi comportamentul personalului din secţie/compartiment;
 73. informează conducerea spitalului asupra activităţii secţiei/ compartimentului;
 74. răspunde de buna utilizare şi întreţinere a aparaturii, instrumentarului şi întregului inventar al secţiei şi face propuneri de dotare corespunzător necesităţilor;
 75. controlează şi asigură prescrierea şi utilizarea medicamentelor contrasemnând condica de prescriere zilnică a medicamentelor;
 76. controlează calitatea alimentaţiei dietetice şi modul de servire;
 77. fundamentează şi susţine în faţa conducerii bugetul de venituri şi cheltuieli al secţiei/ compartimentului.

 

Art.61 Atribuţiile specifice medicului de gardă

 1. medicul care asigură serviciul de gardă răspunde prompt la solicitări în vederea acordării consultului de specialitate, în toate cazurile de urgență care survin la pacienții internați;
 2. controlează la intrarea în gardă prezenţa personalului medico-sanitar la serviciu, existenţa mijloacelor necesare asigurării asistenţei medicale curente şi de urgenţă, precum si predarea serviciului de cadrele medii şi auxiliare care lucrează în ture și consemnează toate acestea în raportul de gardă;
 3. indică și supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii;
 4. supraveghează cazurile grave existente în secţie/compartiment, menţionate în registrul special al medicului de gardă;
 5. răspunde la chemările care necesită prezenta sa în cadrul spitalului şi cheamă la nevoie alţi medici ai spitalului necesari pentru rezolvarea cazului;
 6. solicită şi verifică internarea în alte spitale a bolnavilor care nu pot fi rezolvaţi în spital, după acordarea primului ajutor;
 7. anunţă cazurile cu implicaţii medico-legale, medicului şef/coordonator de secţie sau directorului medical, după caz; de asemenea anunţă şi alte organe, în cazul în care prevederile legale impun aceasta;
 8. confirmă decesul, consemnând aceasta în foaia de observare şi dă dispoziţii de transportare a cadavrului la unitatea mortuară, conform codului de procedură (procedură de lucru);
 9. urmăreşte disciplina şi comportamentul vizitatorilor în orele de vizită;
 10. întocmeşte la terminarea serviciului, raportul de gardă în condica destinată acestui scop, consemnând activitatea din secţie pe timpul gărzii, măsurile luate, deficienţele constatate şi orice observaţii necesare, prezintă raportul de gardă;
 11. anunţă prin toate mijloacele posibile directorul medical al spitalului, Directorului Generalv al spitalului şi autorităţile competente, iar în caz de incendiu sau alte calamităţi ivite în timpul gărzii şi ia măsuri imediate de intervenţie şi prim ajutor cu mijloace disponibile;
 12. efectueaza controlul hranei pacientilor, din punct de vedere organoleptic, cantitativ si calitativ, consemnează în registru și aduce la cunoștință conducerii unității deficiențele constatate.
 13. asigură și respectă confidențialitatea și anonimatul pacienților;
 14. pentru prevenirea și combaterea infecțiilor interioare, medicul de gardă răspunde de controlul permenent (zi și noapte) al aplicarii normelor de igienă în scopul protejării bolnavilor și a unor produse de contaminare prin germeni vehiculați de personal și vizitator. Astfel, va urmări ca personalul să respecte în permanență normele de igienă individuală și ale colectivității adaptate exigențelor specifice locurilor de muncă, precum și regulilor de asepsie și antisepsie;
 15. zilnic, medicul de garda coordonează și controlează o dată cu intrarea în tură efectuarea triajului epidemiologic al întregului personal medico-sanitar din serviciu, pe grupe de personal și în structura ierarhică stabilită, dispunând trimiterea cadrelor care prezintă semne sau acuze de îmbolnăvire la cabinetele de specialitate. Este strict interzisă permiterea intrării în unitate a personalului medico-sanitar care prezintă cele mai elementare simptome de îmbolnăvire, în special în perioada de epidemii, dispunându-se imediata lor izolare;
 16. medicul de gardă controlează modul în care se face intrarea personalului medico-sanitar în unitate, privind preluarea echipamentului de protecție și de lucru specific;
 17. va urmări, ca accesul și circulația vizitatorilor în secție/ compartiment să se facă în așa fel încât să nu se producă încălcări ale normelor de igienă;
 18. medicul de gardă nu va părăsi unitatea pe durata gărzii;
 19. în cazuri și în situații deosebite de urgență, când posibilitățile de rezolvare ale spitalului sunt depășite va cere ajutor altor spitale/clinici de specialitate, fie pentru transferarea de urgență a cazurilor, fie pentru trimiterea în consult a unui cadru de înaltă calificare și competență de specialitate.
 20. respectă normele generale de apărare împotriva incendiilor, prevederile OMS nr. 1427/2013, precum şi regulile şi măsurile specifice stabilite în cadrul spitalului ;
 21. respecta instrucţiunile specifice de exploatare a aparatelor/echipamentelor aflate în dotarea unităţii;
 22. participă, la evacuarea în condiţii de siguranţă a pacienţilor/persoanelor internate, însoţitorilor persoanelor cu handicap/aparţinătorilor şi a vizitatorilor;
 23. anunţă, conform instrucţiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor, orice eveniment care poate produce o situaţie de urgenţă;
 24. intervine, conform instrucţiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor, pentru stingerea oricărui început de incendiu, utilizând mijloacele de apărare împotriva incendiilor din dotare.
 25. cunoaște și respectă prevederile Ordin nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia;
 26. respectă reglementările privind activitatea de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale conform OMS nr. 1101/2016;
 27. respectă Drepturile pacientului conform Legii nr. 46/2003.
 28. asigură și respectă confidențialitatea și anonimatul pacientului;
 29. respectă pacienții ca persoane umane ;
 30. răspunde de buna funcționare a spitalului pe perioada serviciului de gardă și de aplicarea dispozițiilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al spitalului, precum și de dispozițiile date de către Directorul General al spitalului;
 31. actele de indisciplină ale salariaţilor unităţii, constatate în perioada de coordonare a gărzii, le comunică directorului general al spitalului si directorului medical;
 32. anunţă cazurile de indisciplină a pacienţilor în conformitate cu legislaţia în vigoare, conducerii secţiei şi unităţii.

 

 

            ASISTENTUL MEDICAL sau  de IGIENA

Art. 62. Responsabilităţi la primirea, internarea şi externarea pacientului

Internarea

 1. Respectă modalităţile şi criteriile de internare in conformitate cu statutul şi tipul de asigurare.
 2. Respecta prevederile Ord. M.S. nr. 1411/ 2016 privind modificarea si completarea Ord. M.S. nr. 482/ 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV „Raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de servicii medicale, sanitare si farmaceutice” din Legea nr. 95/ 2006 privind reforma in domeniul sanatatii.
 3. Informarea pacientului, familiei sau reprezentantului legal cu privire la regulamentul de ordine interioară afişat în unitate.
 4. Inregistrarea datelor de identitate ale pacientilor in Registrul de internare al sectiei.
 5. Solicitare de identificare pentru organele abilitate în cazul pacienţilor inconştienţi, fără acte, familie sau aparţinători.
 6. Pregătirea pacienţilor pentru examinare sau eventuale prelevări de produse biologice şi patologice.
 7. Aplicarea primelor măsuri terapeutice in caz deurgenţă în caz de necesitate, în limita competenţelor profesionale si solicita medicul.
 8. Instituirea măsurilor de izolare în cazul pacienţilor suspicionaţi de boli infecto–contagioase.

 

Primirea

 1. Dirijarea pacientului în secţie după caracterul afecţiunii, pacienţii fiind repartizati în saloane dupa pregatirea prealabila la vestiarul pacientilor : echiparea corespunzatoare cu pijama, papuci si igienizarea pacientilor la nevoie (inclusiv deparazitare).
 2. Instalarea pacientului într–un mediu şi climat ambiental optim, de confort şi siguranţă.

 

  Externarea

 1. Informeaza pacientul privind externarea/ transferul, indicate de medicul curant, colaboreaza cu personalul care raspunde de efectele pacientului (depozitate la vestiarul pacientilor).
 2. Pregătirea pacientului pentru externare/ transfer conform protocolului secţiei.
 3. Inmaneaza pacientului/ familiei acestuia documentele necesare la externare (biletul de iesire din spital, scrisoarea medicala), inclusiv un exemplar al planului de ingrijire a pacientului pentru medicul de familie, in scopul continuitatii ingrijirilor.
 4. Asigură însoţirea pacientului până la părăsirea secţiei/ compartimentului în caz de externare, iar
 5. în caz de transfer al pacientului în alte secţii îl însoţeşte, acordându–i îngrijirile necesare dacă starea acestuia necesită.

       –    In caz de deces, constatat de medic, organizează după două ore transportul decedatului la  morga spitalului, inventariază obiectele personale ale acestuia şi le predă asistentului şef sau aparţinătorilor.

 

Art. 63. Responsabilităţi ale asistentului medical   în evaluarea diagnostică:

 1. asistentul medical informeaza medicul cu privire la modificarile patologice aparute in starea pacientului (semnele clinice si simptomele pacientului), valorile functiilor vitale, diureza, scaun, aparitia varsaturilor (cantitate, aspect).
 2. Informeaza pacientul cu privire la necesitatea efectuarii tehnicilor de ingrijire, astfel incat aplicarea acestora de catre asistenta medicala sa se realizeze in participatie cu pacientul.
 3. Evaluarea stării pacientului, măsurarea, monitorizarea si înregistrarea funcţiilor vitale.
 4. Pregătirea psihică şi fizică a pacientului pentru examinare clinică, recoltarea produselor biologice şi patologice.
 5. Organizarea mediului ambiant pentru examinare:luminozitate, temperatură, intimitatea pacientului.
 6. Pregătirea psihică şi fizică a pacientului pentru explorări paraclinice, conform protocoalelor/procedurilor aflate in vigoare.
 7. Însoţirea pacientului la investigaţii în condiţii de securitate adaptate la starea acestuia.
 8. Respectarea şi efectuarea protocoalelor/procedurilor de ingrijire.
 9. Respectarea protocoalelor/procedurilor pentru tehnici speciale de investigaţie (testări biologice, substanţe de contrast, izotopi radioactivi).
 10. Monitorizarea specifică şi acordarea îngrijirilor post–explorare.
 11. Înregistrarea rezultatelor conform competenţelor profesionale.

 

Art. 64. Responsabilităţi pentru îngrijirea curentă şi supravegherea pacientului

 1. Identificarea problemelor de îngrijire în funcţie de nevoile pacientului, acordand acestuia ingrijiri personalizate.
 2. Stabilirea priorităţilor de ingrijire, aplicarea activităţilor de îngrijire, in conformitate cu planul de ingrijire a pacientului, elaborat pe baza nevoilor de ingrijire, consemnand in fisa de ingrijire a pacientului interventii autonome si delegate de medicul curant.
 3. Asigură şi participă la îngrijiri generale: toaleta pacientului, schimbarea poziţiei în pat in scopul prevenirii leziunilor de decubit (escarelor), dezbrăcarea şi îmbrăcarea pacientului, servirea pacientului la pat, schimbarea lenjeriei de corp a pacientului sau a lenjeriei de pat, ori de cate ori este nevoie.
 4. Monitorizarea, consemnarea şi raportarea valorilor funcţiilor vitale (temperatura, puls, TA, respiraţie) ale pacientului, inclusiv a diurezei, scaunului, vărsăturilor, expectoraţiei, greutatii corporale, taliei, în foaia de temperatură.
 5. Supravegherea comportamentului pacientului.
 6. Participarea la vizita si contravizita medicală şi notează recomandările făcute de către medic în raportul de tura al asistentilor medicali, cu privire la îngrijiri medicale.
 7. Informarea medicului curant /medic de gardă despre modificarea stării pacientului ori de cate ori este nevoie.
 8. Monitorizarea, consemnarea şi raportarea către medicul curant/de gardă, a apariţiei manifestărilor patologice, reacţiilor secundare la substanţe medicamentoase administrate, inclusiv a reactiilor posttransfuzionale.

 

 Art. 65. Responsabilităţi pentru alimentaţia pacientului

 1. Cunoaşte principiile generale ale hidratării şi alimentaţiei pacientului.
 2. Cunoaşte obiectivele şi tipurile de regimuri dietetice.
 3. Cunoaşte clasificarea regimurilor după compoziţie, consistenţă, temperatură, orar de administrare, rezultate terapeutice şi reziduuri.
 4. Cunoaşte necesarul alimentar şi instituie măsurile privind hidratarea şi alimentarea pacientului, conform indicaţiilor medicului curant.
 5. Cunoaşte orarul şi distribuirea meselor, a alimentelor, în funcţie de starea generală şi particulară a pacientului (alimentare artificiala, alimentarea activă si pasivă).
 6. Efectuează bilanţul hidroelectrolitic al pacientului, tinand cont de aportul de lichide si eliminarile pacientului, inclusiv a ionogramei sangvine.
 7. Comunică modificările electrolitice medicului curant /medicului de gardă.
 8. Educă pacientul şi familia în privinţa regimului alimentar prescris de medic (ex. restricţiile alimentare), obiectivele regimurilor dietetice si conduita alimentară.

 Art. 66. Responsabilităţi pentru activitatea terapeutică

 1. In exercitarea responsabilităţilor pentru activitatea terapeutică asistentul medical generalist are obligaţia de a respecta conform competenţelor profesionale şi la indicaţia medicului protocolul / procedura impusă de starea pacientului / urgenţă medicală.
 2. Efectuează tehnicile, procedurile medicale din activitatea terapeutică conform planului de tratament indicat de medic.
 3. Obţine acordul pacientului informat pentru recoltarea probelor biologice, administrarea medicamentelor (cantitatea, efectul scontat şi eventualele efecte secundare).
 4. Respectă voinţa şi dreptul pacientului de a înceta sau refuza efectuarea tratamentului cu excepţia cazurilor de forţă majoră şi anunţa medicul curant.

RESPECTĂ :

 1. Precauţiunile universale;
 2. Managementul deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicala: colectarea pe categorii a acestora la locul de producere, ambalarea, transportul si depozitarea, conform procedurii de gestionare a deseurilor infectioase, aflata in vigoare (in conformitate cu Ordinul M.S. nr. 1226/ 2012).
 3. Respecta normele de profilaxie primara si secundara a A.E.S. (accidentelor prin expunere la sange: cutanata, percutanata, a mucoaselor);
 4. Aplica si respecta conditiile de riguroasa asepsie si antisepsie in cazul administrarii medicamentelor prin injectie i.m., i.v., i,d., s.c., efectuarii perfuziilor, transfuziilor, efectuarii pansamentelor, efectuarii cateterismului uretro–vezical.
 5. Respecta normele de igiena si precautiunile standard in cazul efectuarii: intubaţiei gastroduodenale si a lavajului gastric, clismei, dezobstrucţiei căilor aeriene, oxigenoterapiei, manevrelor de resuscitare cardio–respiratorie.
 6. Protocolul privind pregatirea preoperatorie a pacientului si ingrijirea postoperatorie a acestuia.
 7. Poartă echipament de protecţie prevăzut de fiecare secţie/compartiment /unitate sanitară, care va fi schimbat ori de cate ori va fi nevoie.
 8. Administreaza substantele medicamentoase, respectand prescriptiile medicului privind:modul de administrare, dozajul, orarul, ordinea de administrare, frecvenţa de administrare
 9. Monitorizează şi comunică medicului simptomele şi starea pacientului post–administrare substanţă medicamentoasă.
 10. Efectuează intervenţiile recomandate de medic în cazul apariţiei eventualelor reacţii secundare.
 11. Consemnează în raportul de tura si/sau in planul de îngrijire tratamentul efectuat în timpul serviciului, eventualele modificări în starea pacientului, valorile funcţiilor vitale şi orice alt eveniment petrecut în secţie /compartiment.
 12. Poartă responsabilitatea calităţii ingrijirilor acordate pacientului.
 13. Educă pacientul şi aparţinătorii pentru respectarea conduitei terapeutice, efectuarea investigaţiilor clinice şi paraclinice, a regimului igieno–dietetic, cunoaşterea afecţiunii, respectarea controalelor periodice.

 

Art. 67. Responsabilităţi privind normele de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistentei medicale, conform Ordinului M.S. nr.1101/ 2016.

 1. implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor;
 2. se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor;
 3. menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon;
 4. informează cu promptitudine medicul de gardă/medicul şef de secţie în legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa;
 5. iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă imediat medicul curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 6. limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare;
 7. semnalează medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată asistenţei medicale;
 8. participă la pregătirea personalului;
 9. participă la investigarea focarelor.

 Art. 68. Responsabilităţi administrative

 1. Răspunde de evidenţa şi păstrarea rezultatelor, investigaţiilor în foaia de observaţie a pacientului.
 2. Răspunde de corectitudinea datelor pe care le înregistrează în: fisa de temperatura (functiile vitale, diureza, etc), formularele privind transfuzia sangvina (fisa de monitorizare a transfuziei sangvine, eticheta de compatibilitate), registrul de intrare/iesire al sectiei/ compartimentului, raportul de tura sau în planul de ingrijire a pacientului.
 3. Răspunde de predarea /preluarea substanţelor medicamentoase eliberate pe condică de medicatie, conform prescripţiei.
 4. Răspunde de medicamentele rămase, nedistribuite (refuz pacient, deces), anunţă medicul pentru redistribuire consemnată la alt pacient, aparat de urgenţă.
 5. Răspunde de materialele sanitare şi materialele consumabile prin utilizare judicioasă la fiecare pacient, descarcand materialele sanitare/ pacient in aplicatia informatica Hipocrate.
 6. Asigură şi răspunde de păstrarea şi utilizarea instrumentarului a aparaturii din dotare, a inventarului moale şi mobilierului existent.
 7. Asigura si raspunde de buna functionare a aparaturii medicale, a surselor de oxigen in conformitate cu nivelul de instruire.
 8. Aduce la cunostinta sefilor ierarhici, asistenta sefa a sectiei, medicul sef de sectie, inclusiv la cunostinta responsabilului serviciului tehnic eventualele defectiuni survenite la nivelul echipamentelor electrice, surselor de gaz, surselor de oxigen pentru evitarea producerii de accidente/ incidente.
 9. Supraveghează şi coordonează curăţenia si dezinfectia suprafetelor/ spatiilor din sectia unde îşi desfăşoară activitatea.
 10. Supraveghează şi controlează modul de desfăşurare a vizitei aparţinătorilor conform regulamentului de ordine interioară.
 11. Supraveghează şi coordonează activităţile desfăşurate de personalul din subordine.
 12. Pregăteşte instrumentarul, materialele şi echipamentul necesar tipului de intervenţii şi ajută medicul specialist.
 13. Efectuează şi comunică evidenţa zilnică a pacienţilor.

 

 

            Art. 69. Asistentul medical  are în principal următoarele atributii:

 1. îşi desfăşoară activitatea responsabil, conform reglementărilor profesionale şi cerinţelor postului;
 2. completează și gestionează dosarul de îngrijire al pacientului inetrenat, pe toată durata spitalizării, determină scorul de dependență al pacienților la internare, pe perioada spitalizării și la externare;
 3. respectă regulamentul intern și rgulamentul de organizare și funcționare;
 4. preia pacientul nou internat şi însoţitorul acestuia (în funcţie de situaţie), verifică toaleta personală, ţinuta de spital şi îl repartizează la salon;
 5. informează pacientul cu privire la structura secţiei/ compartimentului şi asupra obligativităţii respectării regulamentului de ordine interioară (care va fi afişat în salon);
 6. în situații de urgență: anunţă medicul/medicul de gardă, inspectează pacientul, determină, stabileşte şi aplică măsuri necesare imediate în limita competenței, în funcţie de diagnostic și starea generală, monitorizează funcţiile vitale.;
 7. participă la asigurarea unui climat optim şi de siguranţă în salon;
 8. identifică problemele de îngrijire ale pacienţilor, stabileşte priorităţile, elaborează şi implementează – planul de îngrijire şi evaluează rezultatele obţinute pe tot parcursul internării;
 9. determină scorul de dependență al pacienților internați;
 10. prezintă medicului pacientul pentru examinare şi îl informează asupra stării acestuia de la internare şi pe tot parcursul internării;
 11. observă simptomele şi starea pacientului, le înregistrează în dosarul de îngrijire şi informează medicul;
 12. pregăteşte bolnavul şi ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţii şi tratament;
 13. pregăteşte bolnavul prin tehnici specifice sau pentru investigaţii speciale, organizează transportul bolnavilor şi la nevoie supraveghează starea acestora pe timpul transportului;
 14. recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescrispţiei medicului;
 15. răspunde de îngrijirea bolnavilor din salon şi supraveghează efectuarea de către infirmieră a toaletei, schimbării lenjeriei de corp şi de pat, creării condiţiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice, schimbării poziţiei bolnavului;
 16. observă apetitul pacienţilor, supraveghează şi asigură alimentarea pacienţilor dependenţi, supraveghează distribuirea alimentelor conform dietei consemnate în foaia de observaţie;
 17. administrează personal medicaţia, efectuează tratamentele, pansamente, imunizări, teste de sensibilitate, recoltează produse biologice pentru examenele de laborator conform prescripţiei medicale;
 18. asigură monitorizarea specifică a bolnavului conform prescripţiei medicale;
 19. pregăteşte echipamentul, instrumentarul şi materialul steril necesar intervenţiilor;
 20. semnalează medicului orice modificări depistate (de ex. de auz, vedere, imperforaţii anale, etc.);
 21. supraveghează efectuarea toaletei pacientului precum şi schimbarea de către infirmiera a lenjeriei de corp si de pat, a creerii condiţiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice si schimbării poziţiei pentru persoanele imobilizate.
 22. supraveghează distribuirea alimentelor conform dietei consemnate în foaia de observaţie. Acorda sfaturi de igiena si nutriţie.
 23. respectă normele de securitate, manipulare şi descărcare a stupefiantelor, precum şi a medicamentelor cu regim special;
 24. organizează şi desfăşoară programe de educaţie pentru sănătate, activităţi de consiliere, lecţii educative şi demonstraţii practice, pentru pacienţi, aparţinători şi diferite categorii aflate în formare;
 25. participă la acordarea îngrijirilor paleative şi instruieşte familia sau aparţinătorii pentru acordarea acestora;
 26. participă la organizarea şi realizarea activităţilor psihoterapeutice de reducere a stresului şi de depăşire a momentelor / situaţiilor de criză;
 27. efectuează verbal şi în scris preluarea/predarea fiecărui pacient şi a serviciului în cadrul raportului de tură;
 28. pregăteşte pacientul pentru externare;
 29. utilizează şi păstrează în bune condiţii, echipamentul şi instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii;
 30. în caz de deces, inventariaza obiectele personale, identifică cadavrul și organizează transportul acestuia la locul stabilit de conducerea spitalului;
 31. poartă echipamentul de protecţie stabilit, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului fizic personal;
 32. respectă reglementările în vigoare privind activitatea de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 33. răspunde de bunurile aflate in gestiune. Se preocupa de aprovizionarea cu materiale si medicamente necesare intervenţiilor medicale. Răspunde de folosirea raţională a materialelor sanitare, de efectuarea tuturor manevrelor de îngrijire conform prescripţiei medicale, de respectarea tehnicilor medicale si de asepsie.
 34. răspunde de raportările statistice privind situaţia pacienţilor internaţi si a îngrijirilor medicale acordate conform dispoziţiilor si deciziilor interne.
 35. programează, supraveghează curăţarea mecanica si dezinfecţia ciclica a : saloanelor, sălilor de tratament si a tuturor anexelor din sectorul de activitate.
 36. prezintă avizul de libera practica si asigurarea de malpraxis in termen la compartimentul RUNOS anual;
 37. anunţă cazurile de indisciplină a pacienţilor asistentei şefe, medicului de gardă, sau medicului coordonator. În cazul părăsirii secţiei de către pacient aplica codul de procedura stabilit de unitate;
 38. respectă confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi, precum şi intimitatea şi demnitatea acestora;
 39. efectuează controlul medical periodic conform programării si a normelor în vigoare.
 40. cunoaşte si respectă Legea 319/2006.
 41. respectă graficul de lucru;
 42. are obligaţia de a se prezenta în serviciu în deplină capacitate de munca. Este interzis venirea la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice sau introducerea şi consumarea lor în unitate 56 în timpul orelor de muncă. Respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura acestora orice referire la locul de muncă este interzis;
 43. părăsirea locului de munca se poate face numai cu avizul medicului de garda, asistentei şefe, sau medic sef, interdicţie valabila si la terminarea programului de lucru atunci când întârzie sau nu se prezintă schimbul;
 44. respectă programul de lucru şi semnează condica de prezenţă la venire şi plecare;
 45. respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical;
 46. cunoaşte legea privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moaşa.
 47. respecta Drepturile pacientului conform Legii nr. 46/2003.
 48. obţinere consimţământul informat al pacientului, familiei sau reprezentantului legal pentru intervenţii conforme cu competențele profesionale.
 49. supraveghează în pemanență starea bolnavilor, înscriind zilnic în foaia de observație temperatură și orice alte date stabilite de medic și îl informează pe acesta asupra oricărei modificări în evoluția bolnavilor;
 50. asigură și răspunde de ordinea și curațenia în saloane, de întreținerea igienică a patului și de aplicarea tuturor măsurilor de igienă si antiepidemice, potrivit indicațiilor în vigoare;
 51. participă la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali;
 52. supraveghează şi coordonează activităţile desfăşurate de personalul din subordine;
 53. răspunde cu promtitudine la solicitarile bolnavilor;
 54. respectă normele generale de apărare împotriva incendiilor, prevederile OMS nr. 1427/2013, precum şi regulile şi măsurile specifice stabilite în cadrul unităţii ;
 55. respectă instrucţiunile specifice de exploatare a aparatelor/echipamentelor aflate în dotarea unităţii;
 56. participă, la evacuarea în condiţii de siguranţă a pacienţilor/persoanelor internate, însoţitorilor persoanelor cu handicap/aparţinătorilor şi a vizitatorilor;
 57. anunţă, conform instrucţiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor, orice eveniment care poate produce o situaţie de urgenţă;
 58. intervine, conform instrucţiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor, pentru stingerea oricărui început de incendiu, utilizând mijloacele de apărare împotriva incendiilor din dotare.
 59. asigură și respectă confidențialitatea și anonimatul pacientului
 60. cunoaște și respectă prevederile ordinului Nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia;
 61. respectă OMS nr 1226/2012 referitor la normele tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale.
 62. aplică procedurile stipulate de codul de procedură;
 63. aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.
 64. respectă prevederile OMS nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 65. implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea limitării infecţiilor;
 66. se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor;
 67. menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon;
 68. informează cu promptitudine medicul de gardă/medicul şef de secţie în legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa;
 69. iniţiază izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile şi anunţă imediat medicul curant şi serviciul de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
 70. limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare;
 71. semnalează medicului curant existenţa elementelor sugestive de infecţie asociată asistenţei medicale;
 72. participă la pregătirea personalului;
 73. participă la investigarea focarelor.

 

INFIRMIERA            

Art.70 Infirmiera are în principal următoarele atribuții:

 1. va răspunde prompt la solicitările personalului medical în subordinea cărora se află;
 2. răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă, fără a le comenta;
 3. îşi desfăşoară activitatea numai sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical;
 4. pregăteşte patul şi schimbă lenjeria, ajută bolnavul la schimbarea lenjeriei de corp, conform codului de procedură;
 5. efectuează sau ajută la efectuarea toaletei zilnice a bolnavului imobilizat, cu respectarea regulilor de igienă;
 6. ajută bolnavii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice;
 7. ajută bolnavii pentru efectuarea nevoilor fiziologice (plosca, urinar, tăviţe renale,);
 8. transportă ploştile şi recipientele folosite de bolnavi, asigură decontaminarea, curăţirea, dezinfecţia şi păstrarea lor în locurile şi condiţiile stabilite de unitate;
 9. După decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical pregătește cadavrul și ajuta la transportul acestuia la morga;
 10. asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate, în locurile şi condiţiile stabilite (în secţie);
 11. asigură toaleta bolnavului imobilizat ori de câte ori este nevoie;
 12. ajută la pregătirea bolnavilor în vederea examinării;
 13. răspunde de păstrarea şi predarea materialelor folosite în secţie, cum ar fi lenjeria de pat, pături, etc.;
 14. ajută la pregătirea bolnavilor pentru manevre specifice, asigură şi curăţirea aparaturii imediat după utilizare;
 15. ajută la alimentaţia pasivă şi artificială a pacienţilor imobilizaţi;
 16. transportă pacienţii nedeplasabili cu căruciorul (targa) la investigaţii şi înapoi;
 17. colectează lenjeria murdară (de pat şi a bolnavilor), în containere speciale şi o depozitează pe cea curată în camera destinată, cu respectarea circuitelor conform reglemetărilor regulamentului de ordine interioară;
 18. executa dezinfecţia zilnică a mobilierului din salon;
 19. pregăteşte la indicaţia asistentului medical, salonul pentru dezinfecţie ori de câte ori este necesar;
 20. efectuează curăţenia şi dezinfecţia cărucioarelor pentru bolnavi, a tărgilor şi a celorlalte obiecte care ajută bolnavul la deplasare;
 21. pregăteşte şi ajută bolnavul pentru efectuarea plimbării şi îi ajută pe cei care necesită ajutor pentru a se deplasa;
 22. colectează materialele sanitare şi instrumentarul de unică folosinţă utilizate, în recipiente speciale şi asigură transportul lor la spaţiile amenajate de depozitare, în vederea neutralizării;
 23. ajută asistentul medical şi brancardierul la poziţionarea bolnavului imobilizat;
 24. goleşte periodic sau la indicaţia asistentului medical pungile care colectează urina sau alte produse biologice, excremente, după ce s-a făcut bilanţul de asistentul medical şi au fost înregistrate în documentaţia pacientului;
 25. după decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical, pregăteşte cadavrul şi ajută la transportul acestuia la locul stabilit de către conducerea unităţii;
 26. cunoaşte soluţiile dezinfectante şi modul lor de folosire;
 27. respectă circuitele în timpul transporturilor diferitelor materiale şi a persoanelor;
 28. nu este abilitat să dea informaţii despre starea sănătăţii bolnavului;
 29. va respecta comportamentul etic faţă de bolnavi şi faţă de personalul medico-sanitar;
 30. poartă echipamentul de protecţie stabilit, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului etic profesional;
 31. respectă regulile igienico-sanitare şi de protecţia muncii;
 32. participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical, privind normele de igienă şi protecţia muncii;
 33. servește masa pacienților internați, cu respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare şi a echipamentului special : halat folosit doar în bucătătie, bonetă, şorţ .
 34. asigură ordinea şi curăţenia în oficiul alimentar;
 35. va asigura distribuirea alimentelor către bolnavi pe baza dietelor afişate, folosind vesela existentă în oficiul secţiei;
 36. după servirea mesei, vesela şi tacâmurile murdare vor fi decontaminate , spălate mecanic clătite, uscate şi depozitate în locuri speciale;
 37. va asigura colectarea reziduurilor solide şi a resturilor alimentare în recipiente speciale închise pe care le transportă la tancul de gunoi, respectând circuitul aprobat.
 38. ajuta bolnavii gravi sa se alimenteze si sa se deplaseze, in conditiile igienice corespunzatoare si in limitele stabilite de medic;
 39. asigura transportul si pastrarea alimentelor aduse bolnavilor de catre familiile acestora;
 40. asigura pastrarea si folosirea in bune conditii a inventarului pe care il are in primire;
 41. respectă circuitele funcţionale (a deşeurilor, lenjeriei etc.);
 42. respecta Drepturile pacientului conform Legii nr. 46/2003. pp) respectă Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Unităţii;
 43. respectă normele igienico-sanitare conform reglementărilor legale în vigoare;
 44. respectă Legea nr. 319/2006 – Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă şi H.G. nr. 1425/2006 privind Normele Metodologice de aplicare a legii;
 45. respecta Legea nr. 307/2006 cu privire la apărarea împotriva incendiilor şi Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă;
 46. respectă reglementările in vigoare privind activitatea de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale conform prevederilor în vigoare şi desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesionala atât propria persoana, cât şi pe celelalte persoane participante la procesul de muncă;
 47. va informa în permanenţă asistenta şefă despre starea sa de indisponibilitate şi va solicita în scris orice schimbare a graficului de prezenţă;
 48. are obligaţia să predea şi să preia pacienţii la schimbarea de tură şi nu va părăsi locul de munca pâna la venirea persoanei care urmează sa între în tură;
 49. respectă graficul de lucru întocmit şi semnează condica de prezenţă la venire şi plecare;
 50. părăsirea locului de muncă se poate face numai cu acordul medicului curant, medicul de gardă, asistenta şefă sau medicul şef, în cazuri deosebite;
 51. respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura acestora, orice declaraţie publică cu referire la locul de muncă este interzisă;
 52. colaborează cu tot personalul secţiei, nu creează stări conflictuale, foloseşte un limbaj adecvat şi o tonalitate normală pentru a nu crea disconfort în relaţiile de lucru;
 53. execută şi alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau a medicului, pentru buna desfăşurare a actului medical în funcţie de necesităţi;
 54. respecta normele generale de apărare împotriva incendiilor, prevederile OMS nr. 1427/2013, precum şi regulile şi măsurile specifice stabilite în cadrul unităţii ;
 55. asigura evacuarea in caz de urgenta în condiţii de siguranţă cu respectarea cailor de evacuare prestabilite a pacienţilor/persoanelor internate;
 56. anunţa, conform instrucţiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor, orice eveniment care poate produce o situaţie de urgenţă;
 57. intervine, conform instrucţiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor, pentru stingerea oricărui început de incendiu, utilizând mijloacele de apărare împotriva incendiilor din dotare.
 58. asigura si respecta confidentialitatea si anonimatul pacientului;
 59. respectă reglementările privind activitatea de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale conform OMS nr. 1101/2016;
 60. cunoaște și respectă prevederile ORDIN nr. 1.761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia;
 61. respectă prevederile OMS nr 1226/2012 referitor la normele tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale.

 

Art.71. Femeia de curatenie are în principal următoarele atribuții:

 1. Planifică activitatea proprie identificand eficient ordinea stabilită prin norme interne și conform indicațiilor primite în vederea optimizării timpului de îndeplinire a acesteia;
 2. Comunica corect asistentului sef necesarul de materiale pentru a asigura o activitate fluentă;
 3. Efectuează curățenia în spațiile repartizate (saloane, băi, coridoare, cabinete de consultații, oficii, scări,etc) prin aplicarea procedurilor de lucru și respectarea protocoalelor de curățenie conform unui program orar de curățenie afișat pe fiecare secție/compartiment din spital;
 4. Curată și dezinfectează zilnic și ori de căte ori este nevoie băile, WC-urile cu materiale și ustensile folosite numai în aceste locuri;
 5. Răspunde de curățenia și dezinfecția sectorului repartizat respectănd ORDIN Nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia;
 6. Răspunde de utilizarea și păstrarea în bune condiții a ustensilelor de curățenie (cărucior, perii, lavete, mopuri, etc.) ce le are personal în grijă, precum și a celor care se folosesc în comun și le depozitează în condiții de siguranță;
 7. Urmărește realizarea igienizării generale și a curățeniei în spatiile de lucru, folosind ustensile potrivite și substanțe adecvate locului de dezinfectat și scopului urmărit;
 8. Respectă circuitele funcționale în cadrul spitalului (personal sanitar / bolnavi/ aparținători/ lenjerie/materiale sanitare/deșeuri);
 9. Respectă prevederile Ordinului MS nr. 1226/ 03.12.2012 referitor la normele tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale
 10. aplică procedurile stipulate de codul de procedură;
 11. asigură transportul deşeurilor pe circuitul stabilit de codul de procedură.
 12. transportă pe circuitul stabilit gunoiul și rezidurile alimentare în condiții corespunzătoare
 13. răspunde de depunerea lor corectă în recipiente, curăță și dezinfectează pubelele în care se pastrează și se transportă acestea;
 14. Raportează activitatea desfășurată, în scris prin semnarea fișelor de monitorizare a activității (semnatura confirmând realizarea tuturor pașilor din protocoale și scheme de lucru) și verbal la șeful ierarhic superior (asistenta șef), semnalând orice problemă aparută în desfașurarea activității;
 15. Serviciile sunt oferite cu promptitudine, conform cu cerința de calitate a pacientului;
 16. Cerințele ce depășesc aria de competență proprie sunt raportate șefului ierarhic superior;
 17. Situațiile neplăcute sunt tratate cu calm, pe prim plan fiind grija față de pacient;
 18. Respectă și aplică Ghidul practic de management al expunerii accidentale la produse biologice privind prevenirea și combaterea infecțiilor asociate asistentei medicale;
 19. Aplică Normele de Protecția Muncii și Normele de Protecție privind Stingerea Incendiilor:
 20. Aparatele electrice sunt bine izolate și nu se folosesc cu mâinile umede;
 21. Operațiile de curățire se execută cu cea mai mare atentie, pentru a evita accidentele;
 22. Soluțiile de curățire se manevrează cu mâinile protejate;
 23. Aparatele electrice se deconectează de la curent la sfârșitul programului de lucru;
 24. Defecțiunile ivite la echipamente, instalații electrice se anunță cu promptitudine la asistenta șefă;
 25. Poartă echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul intern, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei și a aspectului estetic personal;
 26. Declară imediat, asistentei șefe orice îmbolnăvire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei sale;
 27. Comunicarea interactivă la locul de munca:
 28. Menține permanent dialogul cu personalul din cadrul unității sanitare pentru rezolvarea problemelor conexe actului medical (repararea instalațiilor sanitare, de apă și curent, aprovizionarea cu materiale și consumabile diverse);
 29. Participă la discuții pe teme profesionale;
 30. Comunicarea se realizează într-o manieră politicoasă, directă, cu evitarea conflictelor;
 31. Își desfasoară activitatea în echipă respectând raporturile ierarhice și funcționale;
 32. Respectă « Drepturile pacientului » conform Legii nr. 46/21.01.2003 precum și prevederile Ordinului nr. 1410/2016 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 ;
 33. Nu are dreptul să dea relații privind starea pacientului;
 34. Dezvoltarea profesională în corelație cu exigențele postului;
 35. Cursuri de pregătire/perfecționare;
 36. Respectă îndeplinirea condițiilor de igienă individuală efectuând controlul periodic al stării de sănătate pentru prevenirea bolilor transmisibile și înlăturarea pericolului declanșării unor epidemii (viroze respiratorii, infecții cutanate, diaree, tuberculoză, etc.);
 37. Respectă regulamentul intern al spitalului;
 38. Respectă programul de lucru și programarea concediului de odihnă;
 39. Se prezintă la serviciu cu deplină capacitate de muncă pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși de secție /compartiment;
 40. La începutul și sfârșitul programului de lucru semnează condica de prezență;
 41. Respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, folosește integral și cu maximă eficiență timpul de muncă;
 42. În funcție de nevoile secției va prelua și alte puncte de lucru;
 43. Să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și săntății în muncă și măsurile de aplicare a acestora conform Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă;
 44. Să respecte regulile și măsurile de aparare împotriva incendiilor, aduse la cunoștință , sub orice formă; să acționeze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariției oricărui pericol iminent de incediu conform Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 45. Răspunde de folosirea eficientă a resurselor materiale din dotare;
 46. Asigură și respectă confidențialitatea și anonimatul pacienților;
 47. Respectă secretul profesional confidenţialitatea informaţiei medicale;
 48. Respectă confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detașare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă;
 49. Se preocupă pentru îmbunătățirea calității condițiilor de cazare, igienă.

 

Art. 72. Kinetoterapeutul are în principal următoarele atribuții:

 1. Evaluează funcțional segmentul de aparat locomotor afectat , alcătuind o fișă de evaluare și evoluție funcțională la pacienții ce i-au fost repartizați, conform diagnosticului medical și functional si prescriptiei de tratament.
 2. Pe baza diagnosticului de specialitate, kinetoterapeutul aplică programe de recuperare prin terapie fizică (electroterapie, termoterapie, kinetoterapie), precum și programe de kinetoprofilaxie primară și secundară, pe care, după acordul medicului de specialitate, le poate coordona.
 3. Kinetoterapeutul își poate perfecționa propriul nivel profesional prin forme specifice de pregătire postuniversitară; poate participa la conferințe și simpozioane de specialitate;
 4. Kinetoterapeutul acordă asistență kinetică profilactică, terapeutică și de recuperare medicală. El face parte integrantă din personalul cu studii superioare specializat în asigurarea stării de sănătate a populației.
 5. Kinetoterapeutul lucrează în echipă (direct sau indirect), în primul rând în colaborare cu medicii specialiști, cu psihologii, cu asistenții sociali, etc.
 6. Kinetoterapeutul acordă asistență kinetică de natură profilactică, terapeutică și de recuperare medicală;
 7. Asigură educația pentru sănătate atât pacienților și aparținătorilor acestora, cât și altor categorii de personal din sistemul de sănătate;
 8. Participă la programe de educație organizate conform planurilor elaborate de Ministerul Sănătății în colaborare cu organizațiile (asociațiile) care reprezintă kinetoterapeutul;
 9. Participă la cercetarea în domeniul medical și al îngrijirii pentru sănătate, în scopul îmbunătățirii practicii profesionale și a sistemului de formare și perfecționare;
 10. Cu prescriptie medicală, kinetoterapeutul este autorizat de a aplica terapia prin mișcare, revenindu-i în același timp responsabilitatea aplicării ei.
 11. Kinetoterapeutul reprezintă o profesie interdisciplinară, succesul ei rezultând din colaborarea dintre medic și kinetoterapeut, primului revenindu-i sarcina de a stabili diagnosticul medical al bolnavului, iar celui de-al doilea evaluarea functionala, stabilirea metodologiei si aplicarea corecta si concreta a mijloacelor specifice de tratament, prin miscare in functie de acest diagnostic.
 12. Kinetoterapeutul este abilitat sa efectueze tratamente kinetice in:
 • Afectiuni ortopedico-traumatice;
 • Afectiuni neurologice;
 • Afectiuni reumatismale;
 • Afectiuni cardio-circulatorii si respiratorii;
 • Afectiuni metabolice si de nutritie;
 • Afectiuni geriatrice si gerontologice;
 • Afectiuni specifice activitatii sportive;
 • Afectiuni digestive si abdominale.
 1. Kinetotetopeutul este obligat sa alcatuiasca fisa fiecarui pacient, fisa care va cuprinde:
 • evaluarea initiala a deficitului functional sub toate aspectele lui;
 • programul / planul de recuperare sau asistenta kinetica (incluzand obiective operationale, metode, tehnici);
 • planul procedurilor fizicale aplicate;
 • reevaluarile periodice si evaluarea finala – starea fizica si functionala a pacientului in momentul terminarii tratamentului care reprezinta descarcarea de responsabilitate a kinetoterapeutului.
 1. In aplicarea tratamentelor kinetice, kinetoterapeutul este autorizat sa utilizeze urmatoarele tehnici: • masaje terapeutice si tehnici copmplementare; manevre de drenaj limfatic, posturi, mobilizari si manipulari articulare;
 2. mecanoterapie;
 3. scripetoterapie;
 4. hidrokinetoterapie;
 5. confectionare a constructiilor suple si ortezelor simple;
 6. crioterapia, termoterapia;
 7. relaxarea neuromusculara;
 8. aplicarea de electroterapie (TENS, PENS);
 9. aplicarea tehnicilor de fototerapie
 10. masurarea tensiunii arteriale
 11. sa practice elongatiile prin tractiuni normale mecanice
 12. Exercitarea profesiunii de kinetoterapeut se realizeaza conform legii si a reglementarilor cuprinse in statutul kinetoterapeutului.
 13. Kinetoterapeutul are toate drepturile conferite prin legile si regulamentele de organizare si functionare a acestei profesiuni.
 14. Salarizarea kinetoterapeutului se face pe principiul competentei, tinandu-se cont de gradul de pregatire, calitatea prestatiilor, nivelul unitatii sanitare si de importanta sociala a profesiunii sale (similara cu alte profesiuni ca psiholog, chimist, biolog, farmacist).
 15. Kinetoterapeutului îi sunt recunoscute toate aceste drepturi indiferent de instituția în care își desfășoară activitatea.
 16. Identifică infecțiile asociate asistenței medicale conform Ordinului nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 17. Să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeiul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora, conform Legii nr. 319/2006 ,cap.IV art.23 (b), privind securitatea și sănătatea în muncă;
 18. Să respecte regulile și măsurile de aparare împotriva incendiilor, aduse la cunostință, sub orice formă; să acționeze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariției oricărui pericol iminent de incediu conform Legii nr. 307/2006 art.22, (a, f), privind apărarea împotriva incendiilor;
 19. Întocmește lunar graficul de lucru și foaia colectivă de prezență, și le înaintează compartimentului RUNOS în vederea întocmirii ștatelor de plată;
 20. Are obligația să cunoască reglementările și legislașia specifică în vigoare;
 21. Autoritatea necesară îndeplinirii responsabilităților reglementate prin fișa de post este conferită prin caracterul de sarcină de serviciu obligatorie;
 22. Asigură păstrarea și folosirea în bune condiții a tuturor bunurilor spitalului;
 23. Obligativitatea respectării fișei de post de către salariat dobândește relevanță legală odată cu semnarea acesteia;
 24. Nerespectarea întocmai a sarcinilor de serviciu atrage întreaga răspundere disciplinară, materială sau penală, după caz;
 25. Respectă secretul profesional confidenţialitatea informaţiei medicale;
 26. Asigură și respectă confidențialitatea și anonimatul pacienților;
 27. Respectă confidențialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detașare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă;
 28. Se preocupă de îmbunătațirea calității actului medical, a condițiilor de igienă.

 

CAPITOLUL VII

SERVICII TEHNICO-MEDICALE SI DE TRATAMENT

Art. 73. Punct de recoltare probe biologice

Asistentul medical din punctul de recoltare are in principal următoarele atribuţii:

 1. informează pacientui si obţine consimţământul in vederea recoltării;
 2. pregăteşte fizic şi psihic pacientul în vederea recoltării;
 3. pregăteşte materialul necesar în vederea prelevării produselor biologice ;
 4. recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripţiei medicului;
 5. recoltează produse biologice la punctul de recoltare sau la patul bolnavului, după caz ;
 6. acordă primul ajutor in situaţii de urgenţă (accidente produse in timpul recoltării, etc.) ;
 7. asigură păstrarea si utilizarea corespunzătoare a instrumentarului si aparaturii din dotare
 8. colectează materialul si instrumentarul de unică folosinţă utilizate, le sortează si le depozitează in

sala de tratament, pe coduri de deşeuri, in vederea distrugerii / eliminării;

 1. poarta echipamentul de protecţie prevăzut in regulamentul intern, care va fi schimbat ori de cate ori

este nevoie, pentru păstrarea igienica si a aspectului estetic personal.

 1. respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical;
 2. respecta si apăra drepturile pacientului;
 3. se preocupa de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de

educaţie continua si de creşterea calitatii ingrijirilor medicale acordate pacienţilor;

 1. păstrează anonimatul, secretul profesional, securitatea şi confidenţialitatea faţă de terţi a datelor

pacienţilor internaţi, precum şi a informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea spitalului;

 1. obligativitatea acordării serviciilor medicale in mod nediscriminatoriu asiguraţilor
 2. obligativitatea respectării dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale in situaţiile

de trimitere in consulturi interdisciplinare;

 1. păstreaza confidenţialitatea tuturor datelor, informaţiilor si documentelor de orice fel de la locul

de munca si de la nivelul spitalului;

17.sa nu folosească in interes personal sau pentru alte persoane datele, documentele si faptele referitoare la activitatea spitalului, asupra carora deţine informaţii;

 1. c) sa apere integritatea patrimoniala de orice fel (materiala, morala, etc.) a unitatii.

Art. 74. Sterilizare – Staţia de sterilizare este amplasată astfel încât distanţa faţă de secţiile /compartimentele medicale  să fie optimă. Modulul de sterilizare este format din mai multe echipamente si aparaturi care asigură sterilizarea instrumentarului medical din spital. Statia de sterilizare a instrumentarului medical asigura sterilizarea instrumentelor si materialelor sanitare necesare tratamentelor si interventiilor medicale care se executa in spital.

Amplasarea statiei de sterilizare si a compartimentelor acesteia au fost in asa fel gândite încât să asigure fluxul „ murdar – curat-steril”, ele fiind despartite prin pereţi despărţitori.

Art. 75. Cele trei compartimente sunt:

– zona de decontaminare (spălare-dezinfecţie);

– zona de pregătire şi împachetare;

– zona sterile.

 Art. 76. În zona de decontaminare se execută următoarele operaţiuni:

– preluarea de la secţii a materialelor contaminate

– sortarea materialelor

 Art. 77. În zona de pregătire şi împachetare se execută următoarele operaţiuni:

– preluarea materialelor curăţate / dezinfectate;

– împachetarea materialelor pentru sterilizare

 Art. 78. În zona sterilă se execută următoarele operaţiuni:

– sterilizarea propriu-zisă;

– depozitarea materialelor sterile;

– predarea către secţii.

 Art. 79. Asistentul medical generalist din compartimentul de sterilizare are in principal urmatoarele sarcini, fara a se limita doar la acestea:

 1. îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale şi cerinţelor postului.
 2. respecta regulamentul intern;
 3. poartă echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul intern, care va fi schimbat zilnic, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal;
 4. respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor asociate asistentei medicale;
 5. respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical;
 6. respectă şi apără drepturile pacientului.
 7. răspunde direct de starea de igienă a staţiei centrale de sterilizare a instrumentarului şi de starea de funcţionare a aparatelor de sterilizare.
 8. stabileşte, împreună cu specialiştii în igienă spitalicească, medici epidemiologi, asistenţi de igienă, măsurile pentru realizarea exigenţelor de igienă recomandate pentru spaţiile din staţia de sterilizare.
 9. realizează protocolul de igienă al staţiei de sterilizare şi protocolul de utilizare a produselor de întreţinere folosite.
 10. elaboreaza protocoale de pregatire a instrumentarului;
 11. realizeaza instruirea personalului angajat in cadrul spitalului privind normele în domeniul sterilizarii în vederea aplicării acestor norme ;
 12. asigură respectarea circuitelor funcţionale;
 13. asigură respectarea circuitelor pentru instrumentar steril şi nesteril;
 14. asigura controlul la nivelul departamentelor medicale a modului de pregatire a instrumentarului si materialelor pentru sterilizare;
 15. pregăteşte materialele, instrumentarul, barbotoarele şi dispozitivele în vederea sterilizării acestora; sterilizeaza si pastreaza instrumentarul;
 16. respectă normele de securitate, manipulare şi descărcare;
 17. se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual, sau alte forme de educaţie continuă şi conform cerinţelor postului;
 18. participă la instruirile periodice efectuate de asistentul sef, privind normele de igienă şi protecţia muncii;
 19. va fi instruită şi acreditată (autorizată) să lucreze cu aparatele din dotarea statiei de sterilizare;
 20. controlează calitatea penetrării aburului cu ajutorul testului BOWIE & DICK;
 21. la extragerea materialului sterilizat din sterilizatorul cu abur sub presiune, va verifica: parametrii fizici, integritatea pachetelor, indicatorii fizico-chimici de eficienţă , controlul umidităţii textilelor – filtrul de la supapa de admisie a aerului atmosferic;
 22. etichetează cutiile, casoletele, coşurile etc notându-le data, ora, sterilizate cu abur sub presiune;
 23. notează în caietul de sterilizare: data, numărul autoclavei, conţinutul pachetelor din şarjă şi numărul lor, numărul şarjei, temperatura şi presiunea la care s-a efectuat sterilizarea, ora de începere şi de încheiere a ciclului (durata), rezultatele indicatorilor fizico-chimici, semnătura persoanei responsabile cu sterilizarea materialului steril.

 

 

 

CAPITOLUL VIII

SERVICIUL DE INVESTIGATII – EXPLORARI FUNCTIONALE

            Art. 80. Compartimentulul de explorari functionale are următoarele atribuții, fără a se limita la acestea:

 1. asigura efectuarea investigatiilor medicale conform solicitarilor medicilor de specialitate si in raport cu dotarea existenta;
 2. ofera relatii asiguratilor despre serviciile acordate si despre modul in care vor fi furnizate acestea;
 3. respecta confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati precum si intimitatea si demnitatea acestora;
 4. respecta dreptul la libera alegere de catre asigurat a unitatii sanitare, in limitele de calitate impuse de activitatea medicala;
 5. intocmeaste si sa raporteaza lunar situatii statistice privind activitatea desfasurata;

      Art. 81. In cadrul Serviciului de investigatii – explorari functionale se executa urmatoarele investigatii: electrocardiograme si  ecografii abdominale doar pentru bolnavii internati.

     

CAPITOLUL IX

COMPARTIMENT DE PREVENIRE SI CONTROL A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE (CPCIAAM)

            Art. 82. Compartimentul de Prevenire si Control a Infecţiilor Asociate Asistentei Medicale (C.P.I.A.A.M.) este organizat în conformitate cu prevederile Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor associate asistenţei medicale în unităţile sanitare.

            Art. 83. C.P.I.A.A.M. este subordonat din punct de vedere ierarhic Directorului General, iar îndrumarea metodologică este realizată prin compartimentul de specialitate din cadrul D.S.P Olt.

            Art. 84. C.P.I.A.A.M. este compartimentul de lucru care organizeaza, coordoneaza, controleaza si supravegheaza starea igenico-sanitara corespunzatoare in spital, respectarea regulilor de comportament igienico-sanitar al intregului personal, vizitatori, apartinatori, pentru prevenirea si combaterea infectiilor asociate asistentei medicale.

            Art. 85. Compartimentul de Prevenire si Control a Infecţiilor Asociate Asistentei Medicale este supravegheat operativ de medic de epidemiologie.

            Art. 86. Atributii ale Compartimentului de Prevenire si Control a Infecţiilor Asociate Asistentei Medicale: 

 • planificarea si solicitarea aprovizionarii tehnico-materiale necesare activitatilor planificate, respectiv pentru situatii de urgenta;
 • controlul respectarii de catre intregul personal al spitalului a normelor de igiena individuala si de colectivitate;
 • coordoneaza si efectueaza activitatea de dezinfectie terminala si ciclica a saloanelor;
 • verifica imunizarile active al intregului personal conform schemei M.S.;
 • controleaza existenta si purtarea corecta a echipamentului de protectie de catre personalul angajat;
 • informeaza conducerea spitalului referitor la nerespectarea normelor sanitare in vigoare;
 • raspunde de aplicarea intocmai a dispozitiilor M.S. privind prevenirea si combaterea infectiilor interioare in spital;
 • verificarea conditiilor de efectuare a sterilizarii;
 • verificarea conditiilor igienico-sanitare si a efectuarii dezinfectiei profilactice in spital, conform protocoalelor si planurilor de curatenie si dezinfectie existente;
 1. stabilirea circuitelor functionale si anume: circuitul bolnavului, al persoanelor straine, al vizitatorilor, al personalului angajat, al medicamentelor, al probelor biologice pentru examenul de laborator, circuitul lenjeriei curate si murdare, colectarea si transportul deseurilor;
 2. controlul eficientei masurilor privind profilaxia infectiilor interioare prin verificarea permanenta a existentei autocontrolului in fiecare sectie, in special in cele cu risc, ca si efectuarea, in baza unui plan intocmit in prealabil, a controlului bacteriologic in sectii, servicii pe fluxul tuturor circuitelor;
 3. propune conducerii spitalului tiparirea si difuzarea tabelelor cuprinzand modul de sterilizare a obiectelor utilizate in activitatea medico-sanitara, dezinfectia chimica, utilizarea substantelor si produselor antiseptice, precum si metode de dezinfectie aplicate in spital;
 4. coordonează elaborarea şi actualizarea anuală, împreună cu membrii Comitetului Director a Ghidului de prevenire a infecţiilor asociate asistentei medicale, care va cuprinde:
 • legislaţia în vigoare;
 • definiţii;
 • proceduri, precauţii de izolare;
 • tehnici aseptice;
 • metode specifice pentru fiecare compartiment;
 • protocoale profesionale ale fiecărei specialităţi;
 • norme de igienă spitalicească;
 • norme de sterilizare;
 1. efectuează studii epidemiologice privind morbiditatea, severitatea şi costul infecţiilor asociata asistentei medicale;
 2. stabileşte un ritm de control pentru depistarea cazurilor nediagnosticate, neînregistrate şi neanunţate (ritm recomandat: minim la 2 zile, maxim la 7 zile);
 3. înregistrează şi declară cazurile de infecţie asociata asistentei medicale descoperite la verificările pe care le face la nivelul secţiilor, după consult cu medicul curant al pacientului;
 4. are obligaţia întocmirii Dării de seamă statistice trimestriale şi transmiterea ei către D.S.P. Olt.

            Art. 87. Medicul epidemiolog are in principal urmatoarele sarcini:

 1. elaboreaza si supune spre aprobare planul annual de supraveghere si control al infectiilor asociate asistentei medicale;
 • elaboreaza cartea de vizita a unitatii care cuprinde: caracterizarea succinta a activitatilor acreditate, organizarea serviciilor, dotarea utilitara si tehnica a unitatii, facilitatile prin dotari edilitar-comunitare de aprovizionare cu apa, incalzire, curent electric, prepararea si distribuirea alimentelor, starea si dotarea spalatoriei, depozitarea, evacuarea si neutralizarea dupa caz a deseurilor menajere, precum si a celor rezultate din activitatile de asistenta medicala;
 • circuitele din spital in vederea caracterizarii calitative si cantitative a riscurilor pentru infectiile asociate asistentei medicale;
 • colaboreaza cu sefii de departamente pentru implementarea masurilor de supraveghere si control al infectiilor asociate asistentei medicale in conformitate cu planul de actiune al spitalului;
 • raspunde de implementarea si indeplinirea atributiilor personalului medical din subordine;
 • raspunde pentru dotarea cu echipament si materiale a CPIAAM;
 • raspunde de eficienta si costul activitatilor depuse;
 • raspunde de orientarea si evaluarea performantei activitatii personalului din subordine;
 • raspunde de instruirea privind respectarea normelor de igiena si protectie a muncii de catre personalul din subordine;
 1. stabileste sistemul de supraveghere epidemiologica, organizand si urmarind identificarea, declararea, inregistrarea, colectarea, analiza, interpretarea si diseminarea datelor legate de infectiile asociate asistentei medicale;
 2. raspunde de elaborarea lunara a buletinului informativ privind aspecte legate de infectiile asociate asistentei medicale, de difuzarea acestuia si de prezentarea lui directiunii;
 3. raspunde de raportarea cazurilor de infectii asociate asistentei medicale precum si de informarea operativa, conform reglementarilor in vigoare;
 4. verifica prin inspectie starea de igiena, respectarea metodelor si procedurilor de tinere sub control a infectiilor asociate asistentei medicale, respectarea asepsiei si antisepsiei in efectuarea tratamentelor parenterale, a explorarilor si tratamentelor pe mucoase normal sterile;
 5. organizeaza impreuna cu medicul de laborator efectuarea testelor de control privind: sterilizarea, mentinerea sterilitatii materialelor sanitare si a solutiilor injectabile, evaluarea starii de igiena a spitalului;
 6. efectueaza ancheta epidemiologica in izbucniri epidemice si initiaza programul masurilor de control;
 7. identifica nevoile educationale, nivelul de intelegere si aptitudinile cadrelor medico-sanitare si stabileste prin evaluare cele mai eficiente metode instructiv-educationale privind prevenirea infectiilor asociate asistentei medicale;
 8. alcatuieste testele de verificare a cunostintelor medicilor privind prevenirea si controlul infectiilor asociate asistentei medicale;
 9. valideaza testele de verificare a cunostintelor personalului mediu si auxiliar privind prevenirea si controlul infectiilor asociate asistentei medicale;
 10. inainteaza rezultatele testelor de verificare a cunostintelor privind prevenirea si controlul infectiilor asociate asistentei medicale catre conducere pentru analiza si includere in calificativul anual de competenta;
 11. depisteaza si propune limitarea tratamentelor parenterale abuzive (ex. Care puteau fi executate si pe cale orala);
 12. analizeaza si recomanda modul de folosire in cadrul spitalului a dezinfectantelor autorizate;
 13. solicita colaborarile interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern conform reglementarilor in vigoare;
 14. supravegheaza si controleaza respectarea circuitelor functionale ale spitalului;
 15. supravegheaza si controleaza respectarea in sectiile medicale si paraclinice a procedurilor de supraveghere, triaj, depistare, izolare, diagnostic si tratament pentru infectiile asociate asistentei medicale;
 16. dispune masurile necesare pentru limitarea difuziunii infectiei asociate asistentei medicale;
 17. intocmeste rapoarte cu dovezi la dispozitia Directorului General in cazurile de investigare a responsabilitatilor pentru infectie asociata asistentei medicale.

 

 

CAPITOLUL X

SERVICII/BIROURI/COMPARTIMENTE TEHNICO-ADMINISTRATIVE

            Art. 88. Serviciile/birourile/compartimentele tehnico-administrative se constituie pentru indeplinirea atributiilor ce revin unitatii, cu privire la activitatea economico-financiara si administrative- gospodareasca.

            Art. 89. Compartimentele functionale pot fi sevicii, birouri sau compartimente, in functie de volumul de munca, complexitatea, importanta activitatii precum si de capacitatea spitalului.

COMPARTIMENTUL DE MANAGEMENT AL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

            Art. 90. Compartimentul de management al calitatii serviciilor medicale are urmatoarele atributii principale, fara a se limita doar la acestea:

 1. pregătește și analizează Planul anual al managementului calității;
 2. coordonează activitățile de elaborare a documentelor sistemului de management al calității;
 3. coordonează și implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul spitalului, pe baza procedurilor operaționale specifice departamentelor medicale etc. și a standardelor de calitate;
 4. coordonează și implementează procesul de îmbunătățire continuă a calității serviciilor;
 5. colaborează cu toate structurile spitalului în vederea îmbunătățirii continue a sistemului de management al calității;
 6. implementează instrumente de asigurare a calității și de evaluare a serviciilor oferite;
 7. asigură implementarea strategiilor și obiectivelor referitoare la managementul calității declarate de Directorul General;
 8. asigură implementarea și menținerea conformității sistemului de management al calității cu cerințele specifice;
 9. coordonează activitățile de analiză a neconformităților constatate și propune Directorului General acțiunile de îmbunătățire sau corective ce se impun;
 10. coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calității;
 11. asigură aplicarea strategiei sanitare și politica de calitate a unității în domeniul medical în scopul asigurării sănătății pacienților;
 12. asistă și răspunde tuturor solicitărilor Directorului General pe domeniul de management al calității;
 13. coordoneaza activitatile de analiza a neconformitatilor constatate si propune Directorului General actiunile de imbunatatire sau corective ce se impun;
 14. coordoneaza analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calitatii;
 15. asigura aplicarea strategiei sanitare si politica de calitate a spitalului in domeniul medical in scopul asigurarii sanatatii pacientilor;
 16. asigura si raspunde tuturor solicitarilor Directorului General pe domeniul de management al calitatii;
 17. respecta Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare;
 18. se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale prin studiu individual sau alte forme de educatie continua si conform cerintelor postului;
 19. asigura indeplinirea deciziilor privind activitatea medicala luate in cadrul spitalului de catre Directorul General;
 20. respecta drepturile pacientilor conform prevederilor legale in vigoare;
 21. raspunde de respectarea confidentialitatii tuturor aspectelor legate de locul de munca, indiferent de natura acestora, iar in cazul parasirii serviciului prin desfasurarea contractului de munca, transfer, detasare sau demisie, orice declaratie publica cu referire la fostul loc de munca este atacabila;
 22. respecta protocoalele, procedurile, codurile de conduita si etica profesionala, note, decizii si alte documente interne si a legislatiei in vigoare;
 23. colaboreaza cu toti factorii de decizie in vederea imbunatatirii permanente a sistemului de management al calitatii, in conformitate cu strategia sanitara si politica de calitate a spitalului;
 24. participa la sesiuni de formare si perfectionare profesionala.

 

      DEPARTAMENTUL ECONOMIC – EXTERNALIZAT

 

      Art. 91. Departamentul Financiar, Economic, Contabilitate indeplineste urmatoarele atributii:

 1. organizarea contabilitatii conform prevederilor legale si asigurarea efectuarii corecte si la timp a inregistrarilor;
 2. organizarea analizei periodice, a utilizarii bunurilor materiale si lurea masurilor necesare impreuna cu celelalte birouri si servicii, in ceea ce priveste stocurile disponibile, supranormative, fara miscare, sau cu miscare lenta, sau pentru prevenirea oricaror alte imobilizari de fonduri;
 3. asigurarea intocmirii la timp si in conformitate cu dispozitiile legale a darilor de seama contabile;
 4. participarea la organizarea sistemului informational al spitalului, urmarind folosirea cat mai eficienta a datelor contabilitatii;
 5. asigurarea intocmirii, circulatiei si pastrarii documentelor justificative, care stau la baza inregistrarilor in contabilitate;
 6. preocuparea de mecanizare a lucrarilor contabile;
 7. organizarea evidentei tehnico-operative si gestionare; asigurarea tinerilor corecte si la zi;
 8. organizarea inventarierii periodice a mijloacelor materiale si regularizarea diferentelor constatate;
 9. asigurarea indeplinirii conditiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garantiilor si retinerea ratelor;
 10. asigurarea masurilor de pastrare, manipulare si folosire a formularelor cu regim special;
 11. exercitarea controlului operativ curent in conformitate cu dispozitiile in vigoare;
 12. organizarea actiunii de perfectionare a pregatirii profesionale pentru cadrele din birou;
 13. intocmirea studiilor privind imbunatatirea activitatii economice din spital si propunerea de masuri corespunzatoare;
 14. intocmirea studiilor privind costuri comparative pe diversi indicatori: zi de spitalizare, pat, pat efectiv ocupat, bolnav, etc., comparativ pe sectiile din spital, analiza cauzelor care determina diferente si propunerea eliminarii celor subiective;
 15. analizarea si pregatirea din punct de vedere financiar al evaluarii eficientei utilizarii mijloacelor materiale si banesti puse la dispozitia spitalului;
 16. luarea masurilor necesare pentru evitarea cheltuielilor neeconomicioase si inoportune;
 17. asigurarea efectuarii corecte si in conformitate cu dispozitiile legale a operatiunilor de incasari si plati in numerar;
 18. asigurarea creditelor necesare, corespunzator comenzilor si contractelor emise, in limita creditelor aprobate;
 19. verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei, continutului si legalitatii operatiunii;
 20. stabilirea procedurilor de lucru pentru realizarea calculaţiilor de cost;
 21. supervizarea personalului care elaboreaza calculaţii interne (eficienta costurilor, liste de tarife );
 22. asigurarea întocmirii la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a documentelor financiarcontabile necesare întocmirii dărilor de seama contabile trimestriale, semestriale şi anuale;
 23. organizarea evidenţei tehnico-operative de gestiune, asigurarea ţinerii evidentelor corecte şi la zi;
 24. asigurarea măsurilor de păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special
 25. analizarea şi pregătirea din punct de vedere financiar a evaluării eficienţei utilizării mijloacelor

materiale şi băneşti puse la dispoziţia spitalului.

 

            COMPARTIMENTUL DE INFORMATICA

 

            Art. 92. IT – Compartimentul de informatica este organizat ca structura de sine statatoare in subordinea directa a Directorului General avand urmatoarele atributii specifice:

 1. Mentinerea in buna functionare a statiilor de lucru: devirusari, rezolvarea diverselor probleme de soft/hard (inlocuire componente);
 2. instalarea/configurarea de pachete software, instalare/configurare periferice si rezolvarea eventualelor incidente tehnice;
 3. instalarea de noi echipamente in retea;
 4. monitorizari ale traficului Web (internet si email-uri: total, pe useri, pe diferite destinatii, etc);
 5. configureaza noi conturi de utilizatori, grupuri de membri etc;
 6. aloca drepturi pe foldere Public Folders conform regulilor interne upgrade patch-uri de omparativ;
 7. verificarea functionarii devirusatoarelor (+ verificari ale Log-urilor) si a bunei omparative a procesului de upgradare automata;
 8. supervizarea procesului back-up automat si confirmarea explicita si periodica a faptului ca totul este ok (verificari de consistenta si omparativ);
 9. se ocupa de cautarea ofertelor si achizitionarea echipamentelor IT (PC, notebook, echipamente periferice, telefoane);
 10. mentine relatia cu furnizorul de servicii pentru configurarea/rezolvarea defectelor centralei telefonice;
 11. mentine relatia cu furnizorii de servicii pentru intretinerea copiatorului si, dupa caz, a altor echipamente IT;
 12. mentine relatia cu furnizorul de Internet – in cazul aparitiei de disfunctionalitati ale conexiunii Internet pentru rezolvarea acestora;
 13. mentine la zi dosarul de evidenta a retelei de calculatoare (statii de lucru, utilizatori, configurari, drepturi alocate pe foldere etc) si actualizeza/dezvolta periodic setul de omparati de lucru (specifice).

 

COMPARTIMENTUL RAPORTARE, CONTRACTARE, STATISTICA MEDICALA

 

             Art. 93. Compartimentul Raportare, contractare, statistica medicala este organizat ca structura in subordinea directa a Directorului General al spitalului si reprezinta compartimentul care colecteaza si centralizeaza datele satistice ale spitalului si efectueaza toate centralizarile si raportarile datelor din domeniul medical, in vederea decontarii acestora de catre CASMB.

 

            Art. 94. Compartimentul Raportare, contractare, statistica medicala are ca obiect de activitate principal implementarea, colectarea şi exploatarea datelor şi informatiilor referitoare la activitatea medicala a spitalului prin sistem electronic, conform legislaţiei de specialitate în vigoare.

            Art. 95. Prin Compartimentul Raportare, contractare, statistica medicala se colectează datele la nivel de spitalului lunar, trimestrial, anual şi se prelucrează în vederea raportarilor impuse de legislatia in vigoare, dupa cum urmeaza:

 1. Se calculează si se analizeaza indicatorii specifici prin care se analizează activitatea spitalului;
 2. Se întocmeşte raportul de decontare a serviciilor spitaliceşti pe baza grupelor de diagnostic;
 3. Se întocmesc centralizatoare care se transmit la Direcţia de Sănătate Publică Olt;
 4. Se întocmesc situaţii prin care se informează conducerea spitalului despre indicatorii obţinuţi, cazurile nevalidate, ICM, lunar, trimestrial, anual;
 5. Se organizează şi se urmăreşte funcţionarea întregului sistem medical al spitalului;
 6. Se urmăreşte starea de funcţionare a tuturor echipamentelor aflate în dotare şi pe care rulează aplicaţii;
 7. Se asigură remedierea defecţiunilor apărute;
 8. Centralizaaza, verifica corectitudinea servicii decontate, raportarea si decontarea acestora de catre CAS;
 9. Elaboreaza rapoarte statistice ce tin de serviciile realizate in spital;
 10. Realizeaza contractarea anuala cu CAS pentru a putea executa servicii medicale gratuite in baza biletelor de trimitere de la medicii curanti;
 11. Mentinerea acestor contracte active prin actualizari, includeri si excluderi de personal, aparatura, terte contracte de service etc. la CAS;
 12. coordonează activitatea de culegere şi transpunere în format electronic a informaţiilor ce trebuie raportate;
 13. sprijină celelalte compartimente în vederea colectării informaţiilor necesare pentru raportare;
 14. întocmeşte situaţiile statistice din spital, trimestrial, semestrial, anual.
 15. raportează lunar conducerii situaţia indicatorilor realizaţi;
 16. asigură realizarea şi prezentarea la timp conform legii a indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului;
 17. verifica si corecteaza codificarea fiselor de internare;
 18. intocmeste raportul privind serviciile medicale in regim de spitalizare continua, pe sectii si pe medici curanti.

 

COMPARTIMENTUL JURIDIC – EXTERNALIZAT

 

             Art. 96. Compartimentul juridic are ca obiect de activitate asigurarea legalitatii tuturor aspectelor legate de activitatea spitalului precum si urmarirea reglementarilor cu caracter juridic.

             Art. 97. Consilierul juridic are in principal urmatoarele sarcini:

 1. asigura intocmirea formelor pentru sustinerea in justitie a drepturilor unitatii, redactarii plangerilor la organele penale, civile sau arbitrare, sesizarile organelor de jurisdictie a muncii, precum si a intocmirii cererilor de eliberare a titlurilor notariale, etc.;
 2. asigura reprezentarea cererilor unitatii in fata organelor de judecata si excercitarea cailor de atac;
 3. ia masurilor asiguratorii asupra veniturilor sau averii debitorilor;
 4. urmareste aparitia dispozitiilor cu caracter normativ si semnalarea organelor de conducere asupra sarcinilor ce le revin unitatilor sanitare potrivit acestor dispozitii;
 5. avizeaza legalitatea masurilor si actelor ce urmeaza sa se stabileasca de conducerea spitalului;
 6. avizează la cererea conducerii, actele care pot angaja răspunderea patrimonială a spitalului precum şi orice alte acte care produc efecte juridice;
 7. participă la negocierea şi încheierea contractelor;
 8. reprezintă şi apără interesele Spitalului de Boli cronice “Domus Med” în faţa organelor administraţiei de stat, a instanţelor judecătoreşti şi a altor organe cu caracter jurisdictional, precum şi în cadrul oricărei procedure prevăzute de lege, în baza delegaţiei date de conducerea spitalului;
 9. urmăreşte apariţia actelor normative şi semnalează organelor de conducere şi serviciilor interesate atribuţiile ce le revin din acestea;

10.colaboreaza la întocmirea deciziilor si instrucţiunilor emise de conducerea spitalului sau a altor acte cu caracter normativ, pentru asigurarea legalităţii necesare.

           

COMPARTIMENT TEHNIC/RSVTI

Art. 98. Atribuţii specifice:

 1. Se informeaza permanent si isi insuseste parametrii si normele tehnice de realizare a lucrarilor de intretinere si reparatii, tipurile si parametrii functionali ai utilajelor si instalatiilor, tipurile de lucrari, materialelede baza folosite;
 2. Executa operativ lucrari de intretinere si remediaza mecanisme, dispozitive, instalatii din cadrul unitatii;
 3. Urmareste permanent respectarea parametrilor de calitate impusi prin procedurile specifice de lucru sau prin instructiunile tehnologice;
 4. Efectueaza interventii in conditii de securitate, in conformitate cu legislatia si normele de tehnica securitatii muncii si PSI specifice locului de munca;
 5. Raspunde de utilizarea judicioasa a materialelor si a timpului de lucru, precum si de calitatea lucrarilor pe care le efectueaza, asigurand o functionare normala a aparaturii si instalatiilor.
 6. Aduce la cunostinta compartimentului administrativ orice problema ivita in functionarea normala a instalatiilor;
 7. Colaboreaza cu echipele de lucru din afara unitatii care sunt solicitate pentru lucrari care depasesc competenta profesionala a salariatilor proprii;
 8. Raspunde de intocmirea la timp a necesarelor de materiale si piese de schimb utile in desfasurarea activitatii sale;
 9. Manifesta o comportare demna in relatiile de serviciu pentru mentinerea unui bun climat in unitate;
 10. Respecta normele tehnice de lucru, normele de protectia muncii si PSI;
 11. Intretine curatenia la locul de munca;
 12. Pentru buna utilizare a fondului de timp si desfasurarea in conditii optime a activitatii unitatii executa si alte sarcini dispuse de seful ierarhic, in limita competentelor sale.
 13. Intretine spatiul verde din incinta spitalului.
 14. Aduce la cunostinta sefului ierarhic orice disfunctionalitate ce poate sa apara in procesul muncii sau care poate afecta bunul mers al al activitatii;
 15. Intervine cu promptitudine si raspunde de buna intretinere din intreg spitalul in ceea ce priveste lucrarile de lacatuserie
 16. Respecta prevederile RI, ROF, ale codului de conduita, a legislatiei in domeniu, procedurile de lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate, dispozitii, decizii, circulare si hotarari ale Conducerii;
 17. Sa isi insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare a acestora;
 18. Sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si celelalte persoane participante la procesul de munca;
 19. Sa aduca la cunostinta conducatorului ierarhic superior orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavure profesionala;
 20. Sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa il informeze de indata pe conducatorul ierarhic superior;
 21. Sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
 22. Sa nu procedeze la scoaterea din functiune, modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor si sa utilizeze corect aceste dispozitive.
 23. Sa coopereze, atat cat este necesar cu persoanele desemnate, pentru realizarea oricaror masuri si cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor.
 24. aplică corect procedurile stipulate de codul de procedură pentru gestionarea deseurilor;
 25. aplica metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatea medicala.
 26. Aplica prevederile Ordinului nr. 1226/2012 privind gestionarea deseurilor medicale,respecta “Planul de gestionare a deseurilor medicale”a Codurilor de procedura pentru fiecare categorie profesionala, raspunde de aplicarea lor;
 27. Respecta si raspunde de aplicarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare, tehnicile de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodele de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi metodele de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare conform legislatiei in vigoare .
 28. Responsabilitati privind respectarea normelor de securitate si sanatate in munca (SSM) , si a celor de situatii de urgenta (SU);
 29. Conform Legii privind apararea impotriva incendiilor nr. 307 / 2006, art.22: lucratorii au urmatoarele obligatii:

     a)Sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice forma, de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz;

     b)Sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz;

    c)Sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor

    d)Sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor;

   e)Sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;

    f)Sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu.

 1. Respecta prevederile privind confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor referitoare la activitatea spitalului precum si confidentialitatea informatiilor aferente pacientilor
 2. are acces la date cu caracter personal, pe care nu le poate colecta şi prelucra si utiliza decat pe baza instructiunilor spitalului, cu exceptia cazului in care actioneaza in temeiul unei obligatii legale.
 3. este obligat sa aplice masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale ,pierderii ,modificarii ,dezvaluirii sau accesului neautorizat ,in special daca prelucrarea respective comporta transmisii de date in cadrul unei retele precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

 

 

           

CAPITOLUL XI

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PACIENŢILOR

 

            Art. 99. Pacient: persoană sănătoasă sau bolnavă care utilizează servicii de sănătate.

            Art. 100. Discriminare: distincţia care se face între persoane aflate în situaţii similare pe baza rasei, sexului, vârstei, de apartenenţa etnică, originii naţionale sau sociale, religiei, opţiunilor politice sau antipatiei personale.

            Art. 101. Îngrijiri de sănătate: servicii medicale, servicii comunitare şi servicii conexe actului medical.

            Art. 102. Intervenţie medicală: orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic preventiv, terapeutic sau de reabilitare.

            Art. 103. Îngrijiri terminale: îngrijirile acordate unui pacient cu mijloace de tratament disponibile, atunci când nu mai este posibilă îmbunătăţirea prognozei fatale a stării de boală, precum şi îngrijirile acordate în apropierea decesului.

            Art. 104. Drepturile pacienţilor sunt reglementate de Legea nr.46/2003 a drepturilor pacientului şi prin O.M.S. nr. 386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului. Pacienţii au dreptul la îngrijirile medicale de cea mai înaltă calitate de care dispune spitalul, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale ale spitalului. Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană fără nici o discriminare.

            Art. 105. Dreptul pacientului la informaţia medicală:

 1. Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza;
 2. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate;
 3. Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării;
 4. Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra riscurilor generale de neefectuarea tratamentului şi nerespectarea recomandărilor medicale, precum şi cu privire la datele despre diagnostic şi prognostic;
 5. Pacientul are dreptul de a decide dacă doreşte sau nu să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă psihică;
 6. Informaţiile se aduc la cunoştinţa pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare;
 7. Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat despre situaţia sa medicală şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său;
 8. Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, dar numai cu acordul pacientului;
 9. Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.

            Art. 106. Dreptul pacientului privind intervenţia medicală:

 1. Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului;
 2. Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de urgenţă, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a acestuia;
 3. În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar;
 4. În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei, atât cât permite capacitatea lui de întelegere; o În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate;
 5. Comisia de arbitraj este constituită din trei medici pentru pacienţii internaţi în spitale şi din doi medici pentru pacienţii din ambulatoriul de specialitate;
 6. Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord;
 7. Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale ca subiect în învăţământul medical clinic şi cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal, şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului; o Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare dignosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale.

            Art. 107. Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului:

 1. Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul sau datele personale sunt confidenţiale, chiar şi după decesul acestuia. Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres;
 2. În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu este obligatorie.
 3. Pacientul are acces la datele medicale personale.
 4. Orice amestec în viaţa privată, familială, a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului.
 5. Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea
 6. publică.

            Art. 108. Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale:

 1. În cazul în care furnizorii sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe criterii medicale.
 2. Criteriile medicale privind selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament se elaborează de catre Ministerul Sănătăţii şi se aduc la cunoştinţa publicului.
 3. Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţiile de dotare necesare şi personal acreditat corespunzător. Se exceptează de la prevederea anterioara cazurile de urgenţă apărute în situaţii extreme.
 4. Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate .
 5. Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităţilor, va fi creat mediul de îngrijire şi tratament cât mai aproape de cel familial.
 6. Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiuni pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unităţii respective.
 7. Pacientul poate oferi unităţii unde a fost îngrijit donaţii, cu respectarea legii.
 8. Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării de sănătate sau până la
 9. Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea şi parteneriatul dintre diferite unităţi medicale publice şi nepublice, spitaliceşti şi ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacienţii au dreptul la servicii comunitare disponibile.
 10. Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă şi de servicii farmaceutice, în program

            Art. 109. Obligatiile pacienţilor internati in Spitalul de Boli Cronice “Domus Med”:

 1. Să respecte regulile ce se aplică în spital (ROF, RI);
 2. Să păstreze ordinea, liniştea şi curăţenia în spital;
 3. Să respecte programul şi circuitele funcţionale din spital;
 4. Să nu deterioreze bunurile din spital;
 5. Să respecte indicaţiile terapeutice ale medicului pe perioada internării;
 6. Să nu părăsească spitalul fără aprobare pentru probleme extramedicale; în cazul în care are drept de învoire să nu depăşească timpul care i-a fost acordat;
 7. Se interzice complet fumatul în spital, având în vedere prevederile Legii nr. 349/2002 .

 

CAPITOL XII

 OBLIGATIA PERSONALULUI MEDICAL DE OBTINERE A CONSIMTAMANTULUI

 

      Art. 110. Consimtamantul poate fi obţinut după informarea corectă a pacientului, într-o terminologie clară, accesibilă în mod rezonabil acestuia, cu privire la starea sa de sănătate, la specificul intervenţiei, al alternativelor terapeutice, al îngrijirilor şi al prescripţiilor ce îi sunt propuse, riscurile, ca si consecinţele ce pot apărea ca urmare a acestor intervenţii, îngrijiri, prescripţii, astfel încât pacientul să poată înţelege, opta şi accepta actul medical ce urmează să fie efectuat, asupra sa în calitate de titular al dreptului de a dispune de propria persoană.

        Art. 111. Consimţământul trebuie să fie expres, tăcerea pacientului neputând fi echivalată cu acceptarea. Forma scrisă a informării şi consimţământului este, desigur, cea mai utilizată şi de dorit modalitate în care pacientul, informat fiind, exprimă acordul său cu privire la actul medical sau dimpotrivă, refuzul său.

Art. 112. Pentru a fi supus la metode de preventie, diagnostic si tratament, cu potential de risc pentru pacient, după explicarea lor de către medic, medicul/asistentul medical solicită pacientului consimtamantul scris.

Art. 113. În obtinerea consimtamantului scris al pacientului personalul medical este obligat să prezinte pacientului informatii la un nivel rezonabil pentru puterea de întelegere a acestuia.

Art. 114. Informatiile prezentate pacientului trebuie să contină: diagnosticul, natura si scopul tratamentului, riscurile si consecintele tratamentului propus, alternativele viabile de tratament, riscurile si consecintele lor, prognosticul bolii fără aplicarea tratamentului.

Art. 115. Vârsta legală pentru exprimarea consimtământului informat este de 18 ani. Minorii îsi pot exprima consimtământul în absenta părintilor, în următoarele cazuri:

 1. a) situatii de urgentă, când părintii nu pot fi contactati, iar minorul are discernământul necesar pentru a întelege situatia medicală în care se află;
 2. b) situatii medicale legate de diagnosticul si/sau tratamentul problemelor sexuale si reproductive, la solicitarea expresă a minorului în vârstă de peste 16 ani.

Art. 116. Medicul curant/ asistentul medical, răspund atunci când nu obtin consimtământul informat al pacientului sau al reprezentantilor legali ai acestuia, cu exceptia cazurilor în care pacientul este lipsit de discernământ, iar reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiată nu poate fi contactat, din cauza situatiei de urgentă.

Art. 117. Atunci când reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiată nu poate fi contactat, medicul, asistentul medical pot solicita autorizarea efectuării actului medical autoritătii tutelare sau pot actiona fără acordul acesteia în situatii de urgentă, când intervalul de timp până la exprimarea acordului ar pune în pericol, în mod ireversibil, sănătatea si viata pacientului.

 

 

CAPITOL XIII

SANCTIUNI PENTRU NERESPECTAREA PROCEDURILOR SI PROTOCOALELOR DE PREVENIRE SI LIMITARE A IAAM 

Art. 118.(1) In functie de impactul pe care nerespectarea procedurilor si protocoalelor de prevenire si limitare a IAAM de catre personalul angajat l-a avut asupra pacientului, sactiunile pot fi:

– disciplinare, in concordanta cu prevederile Codului Muncii;

– in cazul in care incalcarea procedurilor si protocoalelor de limitare si prevenire a IAAM au impact major asupra sigurantei pacientului, cazul poate fi cercetat si de Consiliul Etic al clinicii, care, la randul lui poate sa decline competenta altor organisme abilitate sa se pronunte, in acest sens.

(2) De asemenea nerespectarea masurilor stabilite prin norme legale specifice  fiecarui loc de munca si profilului clinicii constituie contraventie, iar sanctionarea faptelor se va realiza in conformitate cu prevederile art. 59 din Hotararea nr. 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 119. Sanctiuni disciplinare care se pot aplica salariatilor:

 • Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt:
 1. avertismentul scris;
 2. retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
 3. reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
 4. reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
 5. desfacerea diciplinara a contractului individual de munca.
 • In cazul in care, prin statute profesionale aprobate prin legea speciala, se stabileste un alt regim sanctionator, va fi aplicat acesta.
 • Santiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca salariatului nu i se aplica o noua santiune disciplinara in acest termen. Radierea sanctiunilor disciplinare se constata prin decizie a angajatorului emisa in forma scrisa.

Art. 120.(1) Constituie contraventii la normele privind prevenirea si combaterea bolilor transmisibile si la normele de igiena pentru unitatile sanitare si se sanctioneaza cu amenda, in cuantumul stabilit de normele legale in vigoare urmatoarele fapte savarsite de persoanele fizice:

 • neutilizarea echipamentului de protecție complet de către personalul medico-sanitar;
 • nerespectarea măsurilor speciale instituite în situații epidemiologice deosebite;
 • nerespectarea procedurilor specifice activității de curățenie, dezinfecție și sterilizare în clinica;
 • nerespectarea modului de colectare pe categorii, de depozitare, transport și tratare a deșeurilor provenite din activitățile medicale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
 • absența evidențelor de gestionare a deșeurilor provenite din activitățile medicale la nivelul unităților medicale;
 • inexistența și, după caz, nerespectarea planului intern de gestionare a deșeurilor provenite din activitățile medicale;
 • nerespectarea condițiilor de depozitare temporară a deșeurilor provenite din activitățile medicale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
 • neasigurarea circuitelor funcționale, precum și a gestionării corecte a deșeurilor rezultate din activitatea medicală, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
 • utilizarea de ambalaje neconforme cu cerințele impuse de normele pentru colectarea deșeurilor periculoase;
 • depunerea deșeurilor rezultate din activitatea medicală în containerele comune ale sau în alte locuri neautorizate;
 • nerespectarea regulilor privind regimul și condițiile de acces în clinica;
 • neasigurarea prelucrării sanitare a pacienților la internare;
 • necunoașterea și neaplicarea de către personalul auxiliar sanitar a tehnicilor și procedurilor de curățenie și dezinfecție;
 • nerespectarea precauțiunilor universale și a protocoalelor de lucru de către personalul medical și auxiliar;
 • nerespectarea circuitelor funcționale și a structurii functionale a clinicii, a compartimentelor și serviciilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și cu structura aprobată pentru clinica;
 • neasigurarea depozitării și păstrării în condiții optime sau în condițiile cerute de producător a articolelor sterilizate și articolelor sterile de unică folosință;
 • existența și/sau utilizarea produselor biocide, dispozitivelor medicale de clasa II a) și b), a reactivilor, a materialelor sanitare și articolelor de unică folosință, a medicamentelor și/sau substanțelor terapeutice cu termen de valabilitate expirat;
 • reutilizarea articolelor și materialelor sanitare de unică folosință;
 • nerespectarea programului propriu de supraveghere, prevenire si control al infectiilor asociate asistentei medicale;
 • neraportarea IAAM de catre medici/ responsabilul cu raportarea IAAM sau medical infectionist;
 • neînregistrarea și neraportarea cazurilor de boli transmisibile, precum și nenotificarea reacțiilor adverse prin sistemele de alertă și vigilență la autoritatea de sănătate publică teritorială, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
 • neizolarea bolnavilor de boli transmisibile cu internare obligatorie și neinstituirea măsurilor de prevenire și combatere a extinderii procesului epidemiologie;
 • neefectuarea de către personalul medico-sanitar a anchetei epidemiologice în focarele de boli transmisibile, în scopul depistării de noi cazuri de bolnavi contacți, convalescenți și purtători sănătoși de germeni;
 • neaplicarea de către personalul medico-sanitar și conducerea unităților sanitare a măsurilor antiepidemice de prevenire și control al răspândirii infecțiilor;
 • neaplicarea de către personalul medico-sanitar din unitățile sanitare a măsurilor privind depistarea, prelucrarea și evidența persoanelor parazitate cu păduchi de cap și corp;
 • neasigurarea depozitării și păstrării în spații special amenajate a produselor biocide și a dispozitivelor clasa II a) și b), conform instrucțiunilor producătorului sau recomandărilor prevăzute în avizul sanitar, care să prevină modificările fizico-chimice și ale proprietăților biocide ale produselor;
 • utilizarea în unitățile sanitare a produselor biocide și a dispozitivelor medicale de clasa II a) și b) neconforme cu legislația în vigoare;
 • neinstituirea sau neaplicarea de către personalul medico-sanitar și administrativ al unităților sanitare a măsurilor care să prevină apariția sau răspândirea de boli transmisibile la persoanele care beneficiază de asistență medicală în aceste unități;
 • neraportarea vaccinărilor și revaccinărilor efectuate de unitățile sanitare, conform reglementărilor legale în vigoare;
 • neîntreținerea permanentă a stării de curățenie în clinica și neînregistrarea operațiunilor de curățenie și dezinfecție în fiecare încăpere în care se desfășoară aceste operațiuni, precum și nemonitorizarea acestor activități de către personalul cu atribuții în acest sens;

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza ca urmare a activitatilor de control in domeniul sanatatii publice.

 

CAPITOLUL XIV

RĂSPUNDEREA CIVILĂ A UNITĂŢII ŞI A PERSONALULUI MEDICO-SANITAR CONTRACTUAL ÎN FURNIZAREA DE SERVICII MEDICALE

 

            Art. 121. Răspunderea civilă a unităţii – Spitalul de Boli Cronice “Domus Med” răspunde civil, prin reprezentanţii săi legali, pentru prejudiciile produse în activitatea de prevenţie, diagnostic sau tratament, în situaţia în care acestea sunt consecinţa:

– infecţiilor asociate asistentei medicale, cu excepţia cazului când se dovedeşte o cauza externa ce nu a putut fi controlată de către spital;

– defectelor cunoscute ale dispoziţivelor şi aparaturii medicale folosite în mod abuziv fără a fi reparate;

– folosirii materialelor sanitare, dispoziţivelor medicale, substanţelor medicamentoase şi sanitare, după expirarea perioadei de garanţie sau a termenului de valabilitate a acestora după caz.

– nerespectării reglementarilor interne ale unităţii furnizoare de servicii medicale, în mod direct sau indirect;

– acceptarii de echipamente şi dispoziţive medicale, materiale sanitare, substanţe medicamentoase şi sanitare de la furnizori fără asigurarea prevăzuta de lege, precum şi subcontractarea de servicii medicale sau nemedicale de la furnizori fără asigurare de malpraxis; prejudiciile produse de personalul medical angajat, în solidar cu acesta; prejudiciile suferite din cauza personalului medical în exercitarea profesiunii, atunci când acestea sunt cauza directa sau indirecta a nerespectării reglementarilor interne sau dotării necorespunzătoare pentru activitatea practicata;

– prejudiciile produse în activitatea de prevenţie, diagnostic şi tratament ca urmare directă sau indirectă a viciilor ascunse ale echipamentelor şi dispoziţivelor medicale, substanţelor medicamentoase şi materiale sanitare, în perioada de garanţie/valabilitate conform legislaţiei în vigoare.

            Art. 122. Răspunderea civilă a personalului medical contractual din Spitalul de Boli Cronice “Domus Med”.

Toate categoriile de personal medical au obligaţia obţinerii autorizaţiei de practică medicală, eliberată de autoritaţile competente din domeniu, corespunzătoare calificării profesionale însuşite, precum şi a asigurării de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea profesională.

            Art. 123. Răspunderea civilă a personalului medical se referă la:

– prejudiciile produse din eroare, care includ şi neglijenţa, imprudenţa sau cunoştiinţe medicale insuficiente în exercitarea profesiunii, prin acte individuale în cadrul procedurilor de prevenţie, diagnostic sau tratament;

– prejudiciile ce decurg din nerespectarea reglementărilor privind confidenţialitatea, consimţământul informat şi obligaţivitatea acordării asistenţei medicale;

– prejudiciile produse în exercitarea profesiei şi atunci când îşi depăşeşte limitele competenţei, cu excepţia cazurilor de urgenţă în care nu este disponibil personal medical ce are competenţa necesară.

            Art. 124. Răspunderea nu înlătură angajarea răspunderii penale, dacă fapta care a cauzat prejudiciul constituie infracţiune conform legii.

            Art. 125. Toate persoanele implicate în actul medical vor răspunde proporţional cu gradul de vinovăţie al fiecăruia.

            Art. 126. Personalul medical NU este răspunzător pentru daunele şi prejudiciile produse în exercitarea profesiunii: când acestea se datorează condiţiilor de lucru, dotării insuficiente cu echipament de diagnostic şi tratament, infecţiilor asociate asistentei medicale, efectelor adverse, complicaţiilor şi riscurilor în general acceptate ale metodelor de investigaţie şi tratament, viciilor ascunse ale materialelor sanitare, echipamentelor şi dispoziţivelor medicale, substanţelor medicale şi sanitare folosite; când acţionează cu bună-credinţă în situaţii de urgenţă, cu respectarea competenţei acordate.

 

 

 

CAPITOL XV

FINANŢAREA SPITALULUI DE BOLI CRONICE “DOMUS MED”

 

            Art. 127. (1) Contractul de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judetului Olt reprezintă sursa principală a veniturilor în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli.

Spitalul de Boli Cronice “Domus Med” este instituţie sanitară cu paturi, de drept privat, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale, finanţată integral din venituri proprii, şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare, care presupune:

 1. a) organizarea activităţii spitalului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, aprobat de conducere;
 2. b) elaborarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli, pe baza evaluării veniturilor proprii din anul bugetar şi a repartizării cheltuielilor pe baza propunerilor fundamentate membrilor Comitetului Director.

            (2) Spitalul de Boli Cronice “Domus Med” poate realiza venituri suplimentare/proprii din:

 1. a) plata directă a serviciilor medicale oferite;
 2. b) servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terţi;
 3. c) alte surse, conform legii.

            (3) Spitalul are obligaţia de a asigura realizarea veniturilor şi de a fundamenta cheltuielile în raport cu acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform legislației aplicabile persoanelor de drept privat.

            (4) Finanţarea se asigură din venituri realizate în raport cu serviciile medicale furnizate pe baza contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate, subvenţii provenite din donaţii și sponsorizări, prestări de servicii şi alte surse.

            (5) Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului cu Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Olt, reprezintă sursa principală a veniturilor în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli şi se negociază de către Directorul General cu conducerea casei de asigurări sociale de sănătate, în funcţie de indicatorii stabiliţi în contractul-cadru de furnizare de servicii medicale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL XVI

DISPOZIȚII FINALE

Art. 128. (1) Toate categoriile de personal anagajate in cadrul Spitalului de Boli Cronice “Domus Med” au obligaţia respectării prezentului regulament de organizare şi funcţionare.

(2) Toate compartimentele și personalul acestora au obligaţia elaborării şi respectării procedurilor și protocoalelor operaţionale specifice activităţilor desfăşurate în cadrul Spitalului de Boli Cronice “Domus Med”, în scopul asigurării desfășurării unui act medical medical în siguranță și condiții de eficiență, conform cerințelor standardelor de calitate impuse de actualele cerințe ale asigurării serviciilor medicale.

(3) Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare al spitalului va fi adus la cunoştinţa tuturor salariaţilor și colaboratorilor pe bază de semnătură, după aprobarea acestuia de către Comitetul Director.

(4) Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare al Spitalului de Boli Cronice “Domus Med” se completează cu prevederile cadrului legislativ în vigoare.

(5) Toate prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare anterior, înregistrat sub nr. 07/08.01.2020, își încetează aplicabilitatea.

Art. 129. Prezentul regulament a fost aprobat prin Decizia nr. 102/23.12.2022 a                   Directorului General și intră în vigoare cu data de 23.12.2022.

APROB,

REPREZENTANT LEGAL

NASTASIE BOGDAN DRAGOS